Direct naar de content

Rotterdam zet ambitie door met aanpak veilige infrastructuur

Ongelukken voorkomen door op tijd in te grijpen

Een stad waar iedereen veilig kan rondlopen, fietsen én rijden. Met die ambitie pakt Rotterdam haar infrastructuur grondig aan. In de stad wordt hard gewerkt om onveilige plekken te verbeteren en veiliger te maken, voor elke verkeersdeelnemer. Dit jaar zijn er al vijf belangrijke onveilige plekken aangepakt, naast een tiental kleinere locaties. Voor volgend jaar staan er 23 locaties op de planning. Dit zijn zowel plekken die onveilig blijken door een ongeval of data, als plekken die onveilig aanvoelen.

Een onveilige plek waar in 3 jaar tijd minimaal 6 ongevallen met letsel zijn geweest wordt een blackspot genoemd. Rotterdam pakt deze blackspots snel aan, zodat een ongeval zich op die plek niet kan herhalen. Vaak zijn dit kruispunten of oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Door te kiezen voor bijvoorbeeld een andere wegindeling, het verlagen van de snelheid naar 30km/h óf een hogere attentiewaarde bij de verkeersdeelnemers wordt de verkeerssituatie voor iedereen veiliger. Dit wordt per blackspot onderzocht en bepaald.

Op basis van data blackspots voorkomen
Het oplossen van een blackspot is altijd te laat. We willen ongelukken voorkomen door op tijd in te grijpen. Daarom heeft Rotterdam als eerste gemeente in Nederland een innovatief rekenmodel ontwikkeld om, op basis van data, de verkeersveiligheid in de stad in kaart te brengen: het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel. Dit model voorspelt waar een grote kans ontstaat op onveilige verkeerssituaties en legt verbanden tussen kenmerken van ongevallen en kenmerken van de weg, de omgeving en het verkeer. Daarmee helpt het model te prioriteren welke locaties het eerst moeten worden aangepakt.

In het Verkeersveiligheidsmodel wordt er ook rekening gehouden met een veilig gevoel in het verkeer. Rotterdam heeft haar bewoners actief gevraagd welke verkeerssituaties zij in hun wijk als onveilig ervaren door middel van een enquête, de Veiligheidsprikker. “Zo zijn er meer dan 4000 onveilige locaties ingestuurd, verspreid over alle 14 gebieden in de stad”, vertelt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit, jeugd en taal). “Op basis van deze bewonerservaringen én alle data uit het model pakken we het komende jaar in al onze 14 gebieden 1 plek aan die onveilig voelt. Uiteindelijk willen we dat iedereen veilig mee kan doen aan het verkeer en zich dan ook veilig voelt.”

Impact in de wijk
Naast de 14 locaties zijn er dit jaar ook andere kleine, maar impactvolle, verbeteringen aangepakt, zoals het aanleggen van drempels, verlagen van de snelheid naar 30km/h en het verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Deze plekken komen voort uit de specifieke behoeften vanuit wijken en buurten. Welke locaties dat zijn, lees je op Rotterdam.nl

Een stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Rotterdam groeit en het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen of pakken de fiets. En de voorspelling is dat deze aantallen nog verder zullen stijgen. Nu al zijn er meer voetgangers en fietsers dan automobilisten in de binnenstad. Daarom kijkt Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat, waarbij fietsers en voetgangers veilig onderweg kunnen én meer ruimte zullen ervaren. In Rotterdam moet iedereen veilig op pad kunnen. Lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Daarom werkt Rotterdam, met een gestructureerde aanpak, aan het veiliger maken van haar infrastructuur.