Direct naar de content

Gemeente pakt misstanden aan op particuliere woningverhuurmarkt

Hoge huren, discriminatie, achterstallig onderhoud, onderverhuur, overbewoning, intimidatie en woon- en adresfraude

De gemeente gaat misstanden op de particuliere woningmarkt aanpakken. En treedt op als marktmeester om er voor te zorgen dat particuliere woningen binnen het sociale segment betaalbaar en beschermd blijven voor de mensen die particulier huren. De gemeente doet dit onder meer door het informeren en aanspreken van huurders en verhuurders over hun rechten en plichten. En te handhaven waar nodig.
 

Met de 25 maatregelen uit het Actieplan Goed Huren en Verhuren moeten de misstanden worden aangepakt en de voorraad betaalbare particuliere woningen beschermd. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) : “Er zijn teveel misstanden bij de particuliere verhuur, die accepteer ik niet meer. Het wordt eindelijk tijd dat de gemeente achter deze huurders gaat staan en hen beschermt. We doen alles wat binnen onze macht ligt. Rotterdam moet voor iedereen een aantrekkelijke woonstad zijn, ook voor mensen met een laag en middeninkomen die particulier huren.”

Ingrijpen noodzakelijk
Rotterdam heeft ruim 60.000 particuliere huurwoningen en dit aantal groeit. In de Woonvisie Rotterdam 2030 staat dat de gemeente moet toezien op het goed huren en verhuren van woningen. Of Rotterdammers nu bij een corporatie of een particuliere verhuurder huren, iedereen heeft recht op een verhuurder die zich aan de regels houdt. Dat betekent een goed huurcontract, juiste huurprijs en goed onderhoud en beheer. En dat misstanden zoals overbewoning, intimidatie, woon- en adresfraude, discriminatie en uitbuiting van huurders onacceptabel zijn. Uit onderzoek in de wijk Carnisse (2019) onder particuliere verhuurders blijkt bijvoorbeeld dat 64% teveel huur betaalt. Ingrijpen is noodzakelijk. Anderzijds hebben verhuurders ook recht op goede huurders. Dat betekent dat zij de huur op tijd betalen, geen overlast veroorzaken, de woning niet voor illegale doeleinden gebruiken en zorg dragen voor de woning.

Stedelijke aanpak: informeren, aanspreken en handhaven
Om de misstanden aan te pakken zet de gemeente vanaf 2021 een pakket van 25 maatregelen in voor de hele stad. Met extra aandacht voor de wijken Carnisse, Oud Mathenesse, Oud Charlois, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis. Rotterdammers die een sociale woning huren krijgen een brief over hun rechten en plichten. Er komt een huurprijscalculator waarmee huurders kunnen berekenen wat de maximale prijs voor hun woning mag zijn. De huurprijscalculator geeft ook advies over welke stappen huurders kunnen nemen voor huurverlaging. Inspecteurs houden toezicht op het naleven van de regels. Huurders kunnen ‘eigen huis coaches’ wijzen op missstanden en (nieuwe) verhuurders worden door hen aangesproken op de regels voor het verhuren. Dit doet de gemeente omdat huurders vaak niet in staat zijn om zelf hun rechten te halen, vooral kwetsbare Rotterdammers zijn daar de dupe van. Daarnaast komt er een witte lijst met goede verhuurders en gaat de gemeente met verhuurders, verhuurmakelaars en brancheorganisaties in gesprek over wat zij zelf kunnen doen om goed te verhuren. Wethouder Bas Kurvers: “Als marktmeester zit de gemeente er bovenop. Samen met partners sporen we misstanden op. Huurders en verhuurders spreken we aan op wat moet en wat kan. Veel gebeurt in overleg. Maar als het moet grijpen we in door te handhaven of een vergunning op verhuren verplicht te stellen.”

Gemeentelijke verhuurdersvergunning
Op basis van de Rotterdamse ervaringen wil de gemeente met het Rijk instrumentarium ontwikkelen om de gemeente meer mogelijkheden te geven in te grijpen indien nodig. Wethouder Bas Kurvers: “In Carnisse starten we met een gemeentelijke verhuurdersvergunning op basis van de APV. Hiermee kunnen we nu al handhaven op achterstallig onderhoud, woonoverlast, overbewoning en op illegaal gebruik van een woning. Bovendien werkt een vergunning preventief richting de verhuurder; hij kan ingetrokken worden.”

Start in Carnisse
In Carnisse, een wijk met veel problemen op het gebied van sociale huur, is al gestart met de aanpak. Daar zijn momenteel al inspecteurs en ‘eigen huis coaches’ actief. Ook start daar als eerste, in november, de campagne ‘Weet wat je (ver)huurt’ om huurders en verhuurders te informeren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden. In 2021 wordt deze campagne in de rest van de stad uitgerold. Met een website vol informatie over goed (ver)huurderschap, waarop mensen de huurprijscalculator kunnen invullen en een aanvullende ‘woningcheck’ doen. Hieruit rolt advies over wat zij zelf kunnen doen bij misstanden.