Direct naar de content

Zwart Janstraat wordt definitief eenrichtingsverkeer

De Zwart Janstraat wordt definitief eenrichtingsverkeer. De pilot van de afgelopen maanden heeft duidelijk gemaakt dat met het eenrichtingsverkeer de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten flink is verbeterd. Bovendien is het hierdoor onder andere fijner winkelen op een van de drukste winkelstraten van Rotterdam.

Wethouder Vincent Karremans (o.m. Mobiliteit): “Ik ben positief over de resultaten van de pilot, vandaar dat we het eenrichtingsverkeer nu definitief maken. Het deelnemen aan het verkeer is daar nu een heel stuk veiliger. In omliggende straten, zoals de Gerald Scholtenstraat, is echter gedurende de duur van de pilot meer overlast van verkeer ervaren. Ik heb daarom ook besloten maatregelen te nemen om die overlast aan te pakken. Daarnaast ga ik kijken of het mogelijk is om de Zwart Janstraat op afzienbare termijn deels te herinrichten om de straat voor verkeersdeelnemers, winkelend publiek, wijkbewoners en ondernemers mooier en prettiger te maken.”

Extra maatregelen
Om de overlast in de omliggende straten te verminderen zijn en worden er extra maatregelen genomen. De stoplichtregeling op de kruising Bergweg-Rodenrijselaan-Zwart Janstraat wordt teruggezet. Na overleg met bewoners wordt een ‘knip’ op de Gerard Scholtenstraat gerealiseerd om zo doorgaand autoverkeer vanaf de Jacob Catsstraat door de Gerard Scholtenstraat te weren en verkeersoverlast te reduceren. Het effect van deze maatregelen wordt nauwlettend gemonitord en zo nodig worden nieuwe maatregelen genomen om eventuele overlast aan te pakken.