Direct naar de content

Zuiderziekenhuis blijft behouden

Gebouwen en paviljoens worden historisch hart van nieuwe woonwijk op Zuid

Het Zuiderziekenhuis blijft behouden. Het complex van poortgebouw, hoofdgebouw en paviljoens wordt het historisch hart van een nieuwe woonwijk op Zuid. Dit zijn in een notendop de afspraken die ontwikkelaar SWZ BV (eigenaar Zuiderziekenhuis), BOEi (gespecialiseerd in restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed) en de gemeente Rotterdam hebben gemaakt.

Met de afspraken ontstaat er in het gebied tussen de Groene Hilledijk, Dordtsestraatweg en Valkeniersweide een nieuwe woonwijk met veel huizen met een tuin. Het hart van deze nieuwe woonwijk wordt gevormd door het historisch complex bestaande uit het poortgebouw aan de Groene Hilledijk en de achterliggende paviljoens en het hoofdgebouw. Deze gebouwen worden herontwikkeld door BOEi die het gaat verbouwen tot appartementen, grondgebonden woningen en werkplekken voor kleine ondernemers. Ook de mogelijkheden voor wijkvoorzieningen en horeca worden onderzocht. In het poortgebouw en in enkele paviljoens wordt mogelijk een gymnasium gevestigd. Dit zou het eerste categorale gymnasium zijn op Zuid. Er wordt op het moment hiertoe een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Rondom het historische complex van het voormalige ziekenhuis ontwikkelt SWZ BV een woonwijk met 131 ruime grondgebonden eengezinswoningen. Het gaat hier om middeldure koop- en huurwoningen gelegen in een groen opgezette wijk. Een deel van de woningen zal uitkijken op het groene gebied van de Valkeniersweide.

Afspraken
De afspraken die nu zijn overeengekomen konden worden gemaakt omdat alle partijen bereid waren om het historisch complex te behouden én een mooie en onderscheidende woonwijk op Zuid toe te voegen. Dit heeft geresulteerd in onderlinge afspraken waarbij SWZ BV het historische complex asbestvrij oplevert aan BOEi. De gemeente Rotterdam betaalt de asbestsanering en de aanleg van de buitenruimte van het historische complex. Doordat niet langer uit wordt gegaan van gedeeltelijke sloop, maar behoud van gehele historische complex kan SWZ BV minder woningen bouwen dan oorspronkelijk gepland. De ontwikkelaar zal hiervoor financieel worden gecompenseerd door de gemeente.

Voorwaarden
De totale financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam voor asbestsanering, aanleg buitenruimte en compensatie komt uit op 6,27 miljoen euro. Aan de gemeentelijke bijdragen aan SWZ BV zijn wel voorwaarden verbonden. Zo wordt de compensatie pas door de gemeente uitgekeerd als blijkt dat het aan te leggen openbaar gebied is aangelegd volgens de eisen van de Rotterdamse Stijl.


Citaten betrokken partijen:
Arno Boon, directeur BOEi
‘Het had niet veel gescheeld of “het Zuider” was niet meer. We hebben er voor geknokt en alle partijen zijn over hun eigen schaduw heen gestapt. BOEi gaat aan de slag om de gebouwen geschikt te maken voor nieuwe functies: wonen, werken, voorzieningen en het eerste categoraal gymnasium op Zuid. Hier moet nog het nodige werk voor verzet worden, maar het vertrouwen is er. Samen met de gemeente gaan we ons ook inzetten voor de status van beschermd monument zodat alle Rotterdammers nu en in de toekomst van dit prachtige bouwwerk kunnen blijven genieten.’

Marco Praagman ontwikkelaar namens SWZ BV
‘Door de gezamenlijke inspanning zijn we gekomen tot een kwalitatief hoogwaardige woonwijk. Er is een bewuste keuze gemaakt voor ruimte en groen waarmee de relatie wordt gelegd met de Valkeniersweide. De ruime grondgebonden woningen met tuin zijn een toevoeging op Zuid en geven hier een mogelijkheid om door te groeien. Een nieuwe toekomst voor het Zuiderziekenhuis en daarmee een kans voor Zuid'

Wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie)
"Hier ontstaat nu een prachtige nieuwe woonwijk. Het is een waardevolle toevoeging aan de woonmilieus op Zuid. We hebben op andere plekken op Zuid al gemerkt dat het steeds beter lukt om mensen die een nieuwe ruimere woning zoeken te behouden voor Zuid. Voorheen trokken ze vaak weg naar andere gemeenten omdat ze op Zuid niet de woning van hun wensen konden vinden. Met de aanlag van deze nieuwe wijk in en rondom het Zuiderziekenhuis kunnen nog meer mensen die nieuwe woning naar hun wensen vinden in hun eigen omgeving. Dit is goed voor Zuid en voor Rotterdam als geheel."


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie bij:

SWZ BV
Marco Praagman, ontwikkelaar namens SWZ BV 06 15466388, praagman@impactvastgoed.nl

BOEi
Niels van der Vlist, projectmanager BOEi 06 30061579, n.vlist@boei.nl

Gemeente Rotterdam
Edwin Cornelisse, woordvoerder wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) 06 10064779, e.cornelisse@rotterdam.nl