Direct naar de content

Zonnedakrevolutie voor Rotterdam

Rotterdam gaat gestaag door met de optimale benutting van zonne-energie in de stad. De komende periode worden er 3.200 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen geïnstalleerd.

Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen en drukt in vergelijking tot conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu. Daarom kiest de gemeente Rotterdam vaker voor het gebruik van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.

Zes gebouwen
De panelen worden half december geplaatst op 6 gebouwen in de stad. Op de gemeentewerf komen 320 zonnepanelen, 220 panelen op de brandweercentrale, 224 panelen op het afvalinzamelingsbedrijf, 2.054 panelen op het Robedrijf, 303 panelen op de zoutopslag en 80 zonnepanelen op de kringloopwinkel. Samen zorgt de installatie voor 838 kilowattpiek aan zonnepanelen.

“Rotterdam zit boordevol zonpotentie. Onze grote hoeveelheid platte daken leent zich bij uitstek voor het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen. Als gemeente blijven wij daarin natuurlijk niet achter. Zo ontketenen we samen een ware zonnedakrevolutie”, zegt wethouder Duurzaamheid Pex Langenberg.

De gemeente Rotterdam zet samen met bewoners, bedrijven en instellingen in op schonere energie. Schonere energie draagt bij aan een schonere lucht, verbetert de concurrentiepositie van Rotterdamse bedrijven en geeft een impuls aan de werkgelegenheid.

Meer informatie: www.rotterdamenergiebesparing.nl


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl