Direct naar de content

Zonne-energie voor iedereen in de buurt

Voor omwonenden uit de buurt van de Noordhavenkade, in Rotterdam Noord, wordt zonne-energie nu direct bereikbaar. De gemeente Rotterdam heeft als experiment het dak van de gymzaal aan de Noorderhavenkade beschikbaar gesteld aan de Rotterdamse energiecorporatie Blijstroom. Buurtbewoners kopen een (deel van) zonnepaneel op het centrale dak, de kosten en opbrengsten worden direct verrekend met de eigen energierekening. Dit initiatief maakt deel uit van programma 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer' dat donderdag aanstaande in de gemeenteraad besproken wordt.

“Dit is een goed voorbeeld van hoe we zonne-energie voor iedereen en dichtbij bereikbaar kunnen maken. Ook als je zelf geen geschikt dak hebt of het lastig vindt zelf zonne-panelen te plaatsen. Daarom hebben we dit initiatief van Blijstroom mede vanuit Citylab010 mogelijk gemaakt. De aanpak is er en kan in de toekomst op vele grote daken herhaald worden. Zo krijgen we snel meer zonne-energie in de stad,” aldus wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid).

Rotterdamse energiecorporatie Blijstroom is op donderdag 10 maart gestart met de inschrijving voor paneeldelen op de gymzaal aan de Noorderhavenkade. Via dit collectieve zonnedak kan iedereen investeren in lokaal opgewekte groene energie. Het is voor mensen zonder (bruikbaar) dak, huurders, én voor dakbezitters voor wie het ingewikkeld is om zelf zonnepanelen te leggen.

Met paneeldelen kopen omwonenden – vanaf 200 euro – letterlijk ‘delen van zonnepanelen’ op het zonnedak. Deze investering wordt terugverdiend, doordat de gekochte panelen energie opwekken die wordt verrekend met de energierekening. Door de ‘postcoderoosregeling’ krijgen bewoners in de buurt van de opwekinstallatie korting op hun energiebelasting. Dit belastingvoordeel maakt investeringen in zonne-energie rendabel.

Zonne-energie voor iedereen!
Schonere energie is belangrijk, juist in Rotterdam. Zonne-energie is een duurzame energiebron en drukt in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu. Rotterdam heeft veel zonpotentie. Onder meer door de 18,5 km2 aan platte daken, dat is 70% van het totale dakoppervlak in de stad. Zonne-energie kan daarmee in potentie 60% van de elektriciteitsbehoefte van de stad dekken. Doelstelling is in 2018 20 GWh uit zon op te wekken. In 2030 moet dat 1.000 GWh opgewekte zonne-energie zijn.

Schonere energie is een van de ambities van de gemeente om Rotterdam te verduurzamen. Deze zijn genoteerd in het programma 'Duurzaam dichter bij de Rotterdamer' dat donderdag aanstaande in de raad besproken wordt. Klik hier voor het programma.

Voor meer informatie en aanmelden voor paneeldelen: www.blijstroom.nl/paneeldelen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl