Direct naar de content

Zomerreces gemeenteraad

Reces van 11 juli t/m 19 augustus

Van 11 juli tot en met 19 augustus 2016 is de raad met reces. In deze periode zijn er geen vergaderingen.

Donderdag 25 augustus is er een extra buitengewone raadsvergadering over de vraagstelling van het referendum over de Woonvisie 2030. Voor deze vergadering kunnen ook aanvragen voor actualiteiten en regeling van werkzaamheden geagendeerd worden. In week 35 (29 augustus t/m 2 september) zijn er weer commissieactiviteiten. Meer informatie over de agenda’s ontvangt u zoals altijd in de week voorafgaand aan de vergaderingen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.