Direct naar de content

Zomerhofkwartier wordt nieuwe klimaatbestendige stadwijk

Het nieuwe Zomerhofkwartier (ZOHO) wordt een klimaatbestendige stadswijk met nieuwe woningen en horeca. De wijk maakt een omslag van voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied naar een combinatie van wonen en ruimte voor creatieve makers. Duurzaamheid en vergroening zijn het uitgangspunt van de vernieuwing van de wijk. Het Zomerhofplein krijgt een groene make-over en daarnaast komt er 4.000 m2 aan groen openbaar dak. Ook komt er een centraal gelegen parkeervoorziening én mobiliteitshub waar deelauto’s en -fietsen kunnen worden gehuurd. In ZOHO komen circa 600 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur. De wijk wordt een levendige schakel tussen de binnenstad en het Oude Noorden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft het college van B&W het bestemmingplan vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Met het nieuwe ZOHO creëren we een nieuwe klimaatbestendige stadswijk; een levendig en duurzaam gebied met veel nieuwe betaalbare woningen, sportvoorzieningen, horeca en ruimte voor creatieve makers. Het Zomerhofplein wordt omgetoverd tot een groene oase én er komt een openbaar dakpark waar iedereen van kan gaan genieten.”

Duurzaam en klimaatadaptief
Klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid is een belangrijke factor bij het ontwikkelen van het nieuwe ZOHO. Door het groene daklandschap van 4.000 m2 en een groene inrichting van Zomerhofplein wordt hittestress gereduceerd en de luchtkwaliteit verbeterend door het opvangen van stikstof en fijnstof. Het regenwater wordt bijvoorbeeld opgevangen met retentiekratten op de daken. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt om de daktuinen te bewateren in droge periodes.

Wethouder Zeegers: “Juist ook in het centrum moeten we werken aan klimaatbestendigheid. Daarom gaan we in dit gebied aan de slag met innovatieve manieren om water op te vangen, te zorgen voor verkoeling en hittestress te lijf te gaan.”

Participatie
De ontwikkelcombinatie van Leyten en Stebru gaat de herontwikkeling realiseren. Leyten en Stebru zijn winnaar van de tender die eind 2018 is uitgezet door woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam, in samenwerking met de ZOHO-Citizens. De ZOHO-Citizens is een collectief van ondernemers in het gebied, die via een uitgebreid traject van participatie de ZOHO-principes hebben geformuleerd: experimenteel, betrokken, gemixt, duurzaam en verbindend.

De afgelopen jaren heeft ontwikkelcombinatie Leyten en Stebru participatie georganiseerd over de gebiedsontwikkeling van het Zomerhofkwartier. Er zijn verschillende activiteiten geweest om het plan te toetsen bij de omgeving en ideeën op te halen. Waaronder de website www.ziejeinzoho.nl, in het plangebied is de “ZOHO-Hub” geopend met een maquette van het plangebied. Daarnaast is het zogenoemde “ZOHO-beraad” ingesteld, waarin betrokken partijen in en rond het gebied vertegenwoordigd zijn.

Op basis van de participatie is het plan aangepast ten opzichte van het masterplan Zomerhofkwartier. Zo is de toegestane hoogte van de drie gebouwen aan de zijde van de Teilingerstraat met enkele meters verlaagd. Verder is de horecacategorie van de nieuwe horeca teruggebracht van categorie 2 (avondhoreca) naar categorie 1 (daghoreca) om tegemoet te komen aan wensen vanuit de omgeving. Ook wordt de entree van de daklozenopvang (de Nico Adriaan Stichting), die aan de Teilingerstraat bedacht was, verplaatst naar de Vijverhofstraat.

Plangebied
Het plangebied ligt in de Agniesebuurt in de wijk het Oude Noorden. Het wordt begrensd door de volgende straten: Vijverhofstraat, Teilingerstraat, Almondestraat, Zomerhofstraat en Schoterbosstraat.

De beelden zijn van de ontwikkelcombinatie Leyten-Stebru

Afbeeldingen

  • Beeld van het daklandschap
  • Beeld vanaf de Hofbogen kijkend naar de Teilingerstraat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl