Direct naar de content

Zoektocht nieuwe lokale publieke omroep van start

Rond de zomer van dit jaar start de procedure om te komen tot de aanwijzing van de lokale zendgemachtigde in Rotterdam voor de periode 2018-2023. Het Commissariaat voor de Media wees in 2013 OPEN Rotterdam aan als lokale publieke omroep in Rotterdam. Deze aanwijzing loopt 25 februari 2018 af.

Uiterlijk begin 2018 zal het Commissariaat opnieuw een partij aanwijzen voor de nieuwe licentieperiode 2018-2023. De gemeenteraad brengt in het najaar advies uit aan het Commissariaat over de voorkeurspartij hiervoor. Het college van Burgemeester en Wethouders legt de gemeenteraad nu een aantal criteria voor die kunnen dienen als toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen die binnenkomen. Met deze criteria kunnen geïnteresseerde mediaorganisaties later dit jaar rekening houden bij het opstellen van hun aanvraag.

Toetsingskader
Als de procedure medio 2017 start, staat het mediaorganisaties vrij om bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag in te dienen voor de nieuwe licentieperiode voor de lokale zendmachtiging voor Rotterdam. Dit kan dan tot uiterlijk 26 augustus. Het Commissariaat zal eerst zelf de toetsing doen op een aantal formele elementen, maar daarnaast het advies van de gemeenteraad zwaar mee laten wegen bij de uiteindelijke aanwijzing van een mediaorganisatie. Om tot een gedegen advies te komen buigt de gemeenteraad zich tot de zomer over een goed kader waaraan de aanvragen die binnenkomen getoetst kunnen worden. Een voorbeeld van een van de uitgangspunten van dat toetsingskader is de wens dat de lokale omroep goed samenwerkt met en complementair is aan de regionale omroep RTV Rijnmond. Ook moet de nieuwe omroep bijvoorbeeld zorgen voor een aansprekend programma dat goed is afgestemd op de behoeften en de vraag van Rotterdammers.

Verdere procedure
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de nieuwe licentieperiode zal de gemeenteraad na de zomer met een advies aan het Commissariaat voor de Media komen. Op de website van de gemeente Rotterdam wordt naar verwachting medio april een officiële aankondiging geplaatst over de aanmeldingsprocedure. Daarnaast is op de website van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl) meer informatie te vinden over de aanwijzingsprocedure.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl