Direct naar de content

Zeven Rotterdamse scholen krijgen predicaat excellent

Maar liefst zeven Rotterdamse scholen voor basis-, voortgezet- en praktijkonderwijs hebben vanmorgen het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen van de Inspectie van Onderwijs. De trotse scholen zijn de Auris Hildernisseschool, de Auris Dr. M. Polanoschool, SO De Piloot, Toorop Mavo, Wolfert Tweetalig, Csg Calvijn (vestiging Juliana) en LMC Praktijkonderwijs.

Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) heeft tijdens een bezoek aan twee van de scholen zijn waardering uitgesproken voor hun prestatie: ‘In Rotterdam leggen we de lat hoog. We willen het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen in onze stad. Een school die zich Excellent mag noemen, is een voorbeeld en inspiratie voor andere scholen.’

Goede resultaten en excelleren
Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school het predicaat verdient. Alleen jarenlange goede onderwijsresultaten zijn daarvoor niet voldoende. Ook moet de school excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt, bijvoorbeeld met een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen of een innovatief onderwijsaanbod. Het excellentieprofiel is datgene waar de school in uitblinkt en dat relevant is voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen van de school. Om voor het predicaat in aanmerking te komen, moet een school ook laten zien welke contacten de school heeft met andere scholen, netwerken of vervolgopleidingen om zo te komen tot verdere professionalisering en kennisdeling. 

Over het predicaat Excellente School
Sinds 2015 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor het predicaat Excellente Scholen. Van 2012 tot en met 2014 organiseerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het predicaat. Het predicaat is bedoeld als zichtbare erkenning en waardering voor de inspanningen van een school. 

Al meer dan 240 scholen in Nederland hebben in de afgelopen drie jaar deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Zij zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl