Direct naar de content

Zeven duurzame Rotterdamse innovaties ontvangen tot € 100.000 uit Smart Energy Systems programma

Met het programma Smart Energy Systems (SES2021) zorgt de gemeente dat energie schoner, slimmer en zuiniger wordt. Zeven Rotterdamse initiatieven ontvingen vandaag een financiële bijdrage uit dit programma om hun slimme en duurzame innovatie verder te helpen. De initiatieven variëren van het terugwinnen van verloren warmte uit afvalwater en slim gebruik van uitklapbare zonnepanelen tot het verduurzamen van complete bedrijventerreinen en het realiseren van een klimaatneutraal Schouwburgplein. De maximale subsidie voor een project bedraagt 100.000 euro.

Volgens Klimaatwethouder Arno Bonte dragen de innovatieve oplossingen bij een het realiseren van de klimaatambities van Rotterdam. “We schakelen de komende jaren over op schone energiebronnen, daar hoort een innovatief energiesysteem bij. Van deze zeven projecten verwachten we dat ze bijdragen aan het schoner, slimmer en zuiniger maken van het energiesysteem én dat ze zorgen voor een impuls voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.”


De zeven geselecteerde initiatieven zijn:

  1. Riothermie Relining is een innovatief systeem van Jules Dock, waarbij verloren warmte uit het riool wordt gebruikt voor het verwarmen of verkoelen van objecten, of gebouwen in de omgeving. De innovatie speelt slim in op de onderhoudsbehoefte van het circa 20 kilometer lange hoofdriool in Rotterdam. Het Riothermie Reliningsysteem levert twee functies. Naast de hiervoor genoemde functie van energie terugwinning ook de functie van het herstel (relinen) van het riool, waardoor het weer 70 jaar mee gaat. Het marktpotentieel in Rotterdam is vergelijkbaar aan het energieverbruik (woningequivalent) van meer dan 40.000 huishoudens.
  2. Onder de noemer Lokalektriciteit zetten Delfshaven Energie Coöperatie (DEC), Mattijs Taanman en CoRenew zich gezamenlijk in voor het bereikbaar maken van duurzame energie voor alle inwoners van de wijk Bospolder Tussendijken. Om energie-armoede te voorkomen realiseert DEC op dit moment de eerste twee zonnedaken in deze wijk met als doel om meer coöperatieve zonnedaken in de toekomst te realiseren. Een nieuw verdienmodel van CoRenew moet duurzame energie voor de bewoners daarnaast goedkoper maken.
  3. De samenwerkende partijen onder de naam 7 Square Endeavour staan aan de start van de uitvoering van een energieplan voor het realiseren van een klimaatneutraal Schouwburgplein in 2030. Samen met Eneco wordt de komende jaren uitvoering gegeven aan het innovatieve energieconcept. Het realiseren van een CO2 neutraal Schouwburgplein levert een bijdrage aan de energietransitie en biedt daarnaast een showcase voor vergelijkbare lokale initiatieven op andere (Rotterdamse) locaties in de toekomst.
  4. SDC Verifier holding heeft met Next Level fabricage Rotterdam een goedkopere methode ontwikkeld voor de montage en installatie van (inklapbare) zonnepanelen voor platte daken en grondposities en biedt een oplossing voor de problematiek rondom zonnepanelen op zwakke daken. Een nieuwe haalbaarheidsstudie heeft tot doel het realiseren van assemblage-straat in combinatie met het monteren van een kleine installatie bij het hoofdkantoor van Xtra Materieel in Rotterdam.
  5. Greenchoice, Spectral, J-OB slaan de handen ineen om Rotterdamse bedrijventerreinen grootschalig te verduurzamen en te verslimmen. Met een gezamenlijke aanpak moeten bedrijventerreinen sneller kunnen verduurzamen, waarmee zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van de energietransitie. Bedrijventerreinen zijn verantwoordelijk voor 60% van het Nederlandse energieverbruik. Een eerste haalbaarheidsstudie is inmiddels van start bij drie regionale bedrijventerreinen: Hoek van Holland, Loswal de Bonnen en Diergaarde Blijdorp.
  6. Het elektriciteitsnet van de toekomst moet nieuwe vormen van belasting en opwekking door bijvoorbeeld zon en wind aankunnen. Om dit goed te kunnen monitoren ontwikkelen Methetnet en Crest Sensors Smart transformer monitoring: een uniek voorspelmodel dat de belastbaarheid van de transformatoren in het elektriciteitsnet inzichtelijk maakt. Hiermee wordt onder andere meer inzicht verkregen in de restlevensduur van de transformatoren en kan het aantal onderhoudsinspecties in de toekomst mogelijk afnemen.
  7. Starke Energy levert dienstverlening voor de stabilisatie van het laagspanningsnet. Onder de naam Ressort Urban Power Bank verkent de organisatie de haalbaarheid voor opschaling naar een Urban Power Bank van 1,5MW voor zestien locaties in Rozenburg. De nieuwe toepassing, ook wel ´Storage as a Service´ genoemd, wordt getest bij woningcorporatie Ressort Wonen. Beide partijen zetten hiermee een belangrijke stap naar Rozenburg energieneutraal.

Nieuwe aanvragen

In navolging op de subsidietoekenning van de zeven projecten opent de gemeente deze zomer nog een derde en laatste subsidieronde binnen het Smart Energy Programma voor dit jaar. Deze ronde richt zich met name op bedrijven en organisaties die met duurzame oplossingen inspelen op sociale innovatie en participatie. Nieuwe initiatieven maken kans op maximaal 100.000 euro om innovatieve energie-oplossingen versneld commercieel toepasbaar te maken. Inschrijven is mogelijk vanaf 2 augustus tot en met 1 oktober.

Kijk voor meer informatie en de randvoorwaarden op www.ondernemen010.nl/SES

Afbeeldingen

  • Wethouder Arno Bonte (rechts) en Felix Moonen, directeur Jules Dock (midden). Bonte: "Met het ondersteunen van duurzame innovaties zoals het winnen van warmte uit het riool zorgen we dat Rotterdam een klimaatneutrale stad wordt".