Direct naar de content

Zes onderwijsideeën van start

Onderwijslab010 gangmaker voor onderwijsvernieuwing

Wat is er mooier dan een digitaal schoolplein dat altijd open is? Een boeiend lesprogramma met een hoofdrol voor de haven waar de banen van de toekomst liggen? Of een Ouder en Kind Academie waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning en cursussen om het beste uit hun kind te halen?  Vandaag maakte wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) op basisschool De Hef bekend welke zes ideeën van leraren voor onderwijsvernieuwing realiteit worden. De plannen zijn ingediend bij het Onderwijslab010 van het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont!, dat budget beschikbaar stelt voor de uitvoering. Dé prikkel voor onderwijsprofessionals om met vernieuwende plannen het onderwijs te versterken.

Naast het digitale schoolplein van de scholengroep Charlois , de Havenschool, uit de koker van twee Rotterdamse basisscholen en de Ouder en Kind Academie op de Valentijnschool is er ook groen licht gekomen voor: Onderzoekend leren (Zalmplaatschool), Onderwijs voor de 21e eeuw (OBS Vierambacht) en het naschoolse programma Na onderwijs komt wereldwijs (basisschool De Fontein). ,,Leidsters, leraren en schoolleiders zijn het kloppend hart van excellent onderwijs. Vooral zij hebben vanuit de dagelijkse praktijk goede en concrete ideeën om het onderwijs te verbeteren”, aldus wethouder De Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). Onderwijslab010, onderdeel van Citylab010 voor maatschappelijke vernieuwing, prikkelt onderwijsprofessionals om inspirerende werkvormen of methodieken in te dienen.

Ruimte voor ideeën
Jaarlijks is een half miljoen euro beschikbaar voor de initiatieven. ,,Met de deze zes ideeën steekt Rotterdam 310.000 euro in uitdagend onderwijs. We geven leraren de ruimte om hun ideeën werkelijkheid te maken.” Ook krijgen de leraren ondersteuning van kennisinstellingen. Initiatieven die aanslaan, krijgen zo een nog breder bereik. Een adviescommissie met leraren, wetenschappers en deskundigen op het gebied van onderwijsvernieuwing en investeringsplannen, beoordeelt de ingediende plannen. Voor de tweede ronde van Onderwijslab010-ideeën in november is nog 190.000 euro beschikbaar. Nieuwe initiatieven kunnen worden aangemeld bij: www.citylab010.nl

Beste leraren voor de klas
Het indienen vanideeën bij Onderwijslab010 sluit aan bij de aanpak van het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont! om de beste leraren voor klas te krijgen. ,,Onze scholieren verdienen leraren die zichzelf verbeteren en elke dag opnieuw het maximale uit hun leerlingen halen’’, aldus wethouder De Jonge. De stad zet daarom ook in op een speciale 'Rotterdam-cao' voor leraren, met bijvoorbeeld beloningen voor topprestaties en de uitbreiding van loopbaanmogelijkheden. Ook stelt het onderwijs en de gemeente gezamenlijk een Rotterdams lerarenprofiel op; een speciaal voor Rotterdam geldende aanvulling op competenties die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven, met ruime ontwikkel- en professionaliseringsmogelijkheden. Verder vist Rotterdam ‘in eigen vijver’. Dat wil zeggen dat de stad goede havo- en vwo-leerlingen laat warmlopen voor de pabo en voor de lerarenopleiding.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, communicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.