Direct naar de content

Zero tolerance bij asociaal verkeersgedrag

Lik-op-stuk acties bij asociaal verkeersgedrag, een aanpak voor veelplegers van hufterfeiten en extra scootercontroles. Dit zijn enkele van de acties uit het 10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag 2015-2018 dat wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid en Handhaving) samen met de politie en het OM in Rotterdam heeft gepresenteerd. Verkeersovertreders kunnen extra handhaving verwachten de komende jaren. Met voorlichting en preventieve acties wil Rotterdam ook gaan proberen asociaal rijgedrag te voorkomen.

Wethouder Joost Eerdmans: "Door meer te handhaven en acties gericht op overtreders in het verkeer pakken we asociaal rijgedrag aan. Verkeershufters veroorzaken veel gevaarlijke situaties en ergernis. Samen met de politie en het OM willen we hier een einde aan maken in Rotterdam."

Handhaving
Ook landelijk zijn de mogelijkheden om verkeersfeiten te handhaven sinds 1 januari toen de aanpak veelplegers in het verkeer werd ingevoerd, vergroot. Veelplegers worden strenger gestraft. Als een overtreding meer dan 3 keer is begaan, wordt de verdachte als veelpleger Verkeer aangemerkt. Deze groep wordt aangemeld voor de Educatieve Maatregel Gedrag en er wordt gekeken of een zaak de volgende dag op een OM-zitting behandeld kan worden.

Maatregelen
Om de verkeersovertreders op te sporen wordt in Rotterdam vier keer per jaar een ‘hufterfuik’ gehouden. Een dagdeel lang wordt door de politie gehandhaafd op asociaal rijgedrag en waar mogelijk gaan overtreders de volgende dag naar de OM-zitting. Om de overlast van scooters te bestrijden komen er meer controles op geluid, helmplicht en de technische staat van scooters. Bewoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties aankaarten bij hun gebiedscommissie en meedenken waar Snelheidsinformatiedisplays worden opgehangen. Ook kunnen bewoners bijdragen aan veilige 30-kilometerzones door het informatiepakket te gebruiken dat de gemeente ter beschikking stelt. Rotterdam geeft extra aandacht aan de landelijke campagne ‘Aandacht op de weg’ en de BOB campagne.

De aanpak van asociaal verkeersgedrag is aangekondigd in Rotterdam Verkeersveilig Meerjarenplan 2015-2018.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl

10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag