Direct naar de content

Zelfstandig gymnasium voor Zuid in 2020

Het Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis wordt definitief omgebouwd tot gymnasium. Dinsdag 11 juli ondertekenden het schoolbestuur van het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), de gemeente Rotterdam en BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, hiervoor een overeenkomst.

De vestiging van een zelfstandig (categoriaal) gymnasium op de Linker Maasoever is een breed gedragen en lang bestaande wens van de gemeente. Het biedt de kinderen van Zuid de mogelijkheid om in de toekomst op Zuid een zelfstandige gymnasiumopleiding te volgen.
Momenteel volgen bijna 500 leerlingen een gymnasiumopleiding aan het Zuider Gymnasium, zoals de school van CVO heet. De verwachting is dat het leerlingenaantal zal groeien tot 550. De school krijgt ruimte voor 21 lokalen en een eigen gymzaal. De vestiging van een zelfstandig gymnasium past ook goed in de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Na de zomer wordt een begin gemaakt met het verder uitwerken van de plannen. Naar verwachting kan de school tussen medio 2019 en begin 2020 in gebruik genomen worden.

Rotterdam investeert in onderwijshuisvesting
Rotterdam zet in op het best mogelijke onderwijs dat er is en moderne huisvesting met een goed binnenklimaat helpt daarbij. Het college investeert deze bestuursperiode 260 miljoen in de huisvesting van scholen. Dit gebeurt door een combinatie van nieuwbouw, grondige renovatie en verhuizingen. Ook projecten als het zelfstandig gymnasium op Zuid worden omarmd omdat die vanuit onderwijsbeleid gewenst zijn.

Woningen en werkruimten
De renovatie van het Poortgebouw staat niet op zich. Onder de naam Het ZuideR wordt het gehele gebied van het voormalige Zuiderziekenhuis ontwikkeld tot een plek waar wonen, leren en werken wordt gecombineerd. Naast het gymnasium komt er ca. 1.300 m2 beschikbaar als kantoorruimte voor kleine zelfstandigen. In de paviljoens worden 30 grondgebonden stadswoningen gerealiseerd. Het voormalige hoofdgebouw zal daarnaast plek bieden aan maar liefst 70 appartementen. Op het omliggende terrein ontstaan 131 ruime grondgebonden ééngezinswoningen in de groene nieuwbouwwijk Zuiderhof, met het voormalige Zuiderziekenhuis als het monumentale hart van deze nieuwe wijk. Meer informatie vindt u op www.hetzuider.nl.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Pijnenburg (adjunct directeur BOEi; 06 22 39 95 75 of met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl