Direct naar de content

Zelfbouwers ontwikkelen duurzame nieuwbouwwijk

Voldoende inschrijvers voor Natuurlijk Wonen op voormalige hockeyterrein Leonidas in de Esch

Achttien belangstellenden willen in particulier opdrachtgeverschap aan de slag op het voormalig hockeyterrein van Leonidas in de Esch om een duurzame wijk te ontwikkelen volgens het concept van Natuurlijk Wonen.

De voormalige plek van Leonidas is beschikbaar gekomen als woonlocatie door de verhuizing van de hockeyclub naar de overzijde van de Kralingse Zoom. Door de ligging in een recreatieve, groene zone met volkstuinen en sportcomplexen is er voor gekozen om de grond te ontwikkelen volgens het concept van Natuurlijk Wonen.


Natuurlijk Wonen staat voor wonen in het groen, waarbij gestreefd wordt naar het bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen en een laag of geen energiegebruik. De huizen krijgen groene tuinen met een haag als erfafscheiding op kavels van 200, 300 of 400m². De buurt wordt autoluw doordat parkeren van auto’s plaats vindt op plekken buiten de eigen tuin. Ook zal op innovatieve wijze worden omgegaan met grondzetting en waterhuishouding. Hiedoor kan Leonidas uitgroeien tot een (inter-) nationaal voorbeeld hoe in een laaggelegen deltastad als Rotterdam slimme en duurzame gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden.

Fase
De ontwikkeling van Leonidas is opgeknipt in fasen. Gestart wordt nu met de eerste fase, het zuidelijke deel van de locatie. Op basis van een verkaveling zullen de inschrijvers samen met de gemeente het komend half jaar voor die plek een plan uitwerken waarbij de nieuwe bouwwijze, duurzaamheid en klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel vormen. De plannen zijn naar verwachting tegen het einde van het jaar klaar, waarna een definitief besluit van zowel de inschrijvers als de gemeente volgt of er gestart wordt met bouwen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor een latere fase.

Traditie
Woningbouwlocatie Leonidas is ongeveer drie hectare groot en ligt in de Kralinger Esch tussen de Kralingse Zoom en de Abram van Rijckevorselweg. De Esch is als woonwijk ontwikkeld in de jaren tachtig. Er staan zo’n 2400 woningen en er wonen bijna 4700 mensen. Het was destijds een spraakmakend duurzaam plan vanwege het hergebruik van oude elementen van het drinkwaterbedrijf en de toepassing van milieumaatregelen als zonnecollectoren. Met de ontwikkeling van het oude Leonidasterrein wordt de traditie van duurzaam bouwen in de Esch voortgezet.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Nieuwstraten, communicatie gemeente Rotterdam cg.nieuwstraten@rotterdam.nl | 06-53268872 | www.rotterdam.nl/leonidas