Direct naar de content

Zebra in ere hersteld

De voetgangersoversteekplaats in de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het Brinkplein komt terug. Het college volgt hiermee het advies op van gebiedscommissie Hoek van Holland, dat zich hard maakte voor het herstellen van de oude situatie.

In het oorspronkelijke inrichtingsplan van de gemeente Rotterdam stond de oversteekplaats na de herinrichting van de straat niet meer vermeld. De gebiedscommissie merkte dit op en sprak de wens uit deze in het plan terug te laten komen. Deze mening werd breed gedeeld door partijen als Humanitas aan Zee, de Wmo adviesraad, de ondernemersvereniging en bewoners. Een nieuwe situatie, zonder zebrapad, wordt door met name oudere dorpsbewoners als onveilig ervaren. ‘Juist in een dorp als Hoek van Holland is het veiligheidsgevoel een belangrijk punt. Er wonen relatief veel ouderen en het geeft een veiliger gevoel om over te steken op een daarvoor bestemd verhoogd wegdek met zebrapad’, zegt gebiedscommissielid Joop Heppe. ‘Dat het college het met ons eens is, zien we als een positieve uitkomst van een goed overleg tussen de betrokken partijen’. Om de oversteekplaats aan te brengen is op maandag 18 en dinsdag 19 mei de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het Brinkplein afgesloten voor verkeer.


Noot voor de redactie:

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marco Bekker
Omgevingsmanager
Dienstencentrum Communicatie
Mobiel 06 5381 9844
Email ahm.bekker@rotterdam.nl