Direct naar de content

Woonwijk op oude zwembadlocatie Rozenburg stapje dichterbij

Op de voormalig zwembadlocatie de Zeehond in Rozenburg komt een aantrekkelijke woonwijk van 44 woningen. Hoewel een deel van de geplande woningen op papier al verkocht lijkt en de rest gereserveerd, moet de gemeenten nog wel de bestemming van de grond wijzigen van “zwembad” naar “woonwijk” vóór de bouw kan beginnen. Het college legt het bestemmingsplan voor de wijk met de naam “Ostadehof” daarom nu voor aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Ostadehof bestaat uit 44 woningen aan de zuidkant van Rozenburg. Een vijfde van de woningen valt in het betaalbare segment. De woningen zijn straks erg duurzaam, met een energielabel van maar liefst A+++. De woningen liggen tegen de zogeheten Groene Gordel van Rozenburg aan, waardoor nieuwe bewoners kunnen wonen in het groen. Met de plaatselijke voorzieningen nabij en een wekelijkse markt is er voldoende levendigheid in de omgeving.

Om tijd te winnen startte de gemeente gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan, ook de procedure voor de omgevingsvergunning voor het bouwen. De bouw kan hierdoor sneller beginnen, naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024. In de tussentijd werkt de gemeente nog aan een plan voor de inrichting van openbare ruimte in en om de wijk. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen nog hierover meedenken. Binnenkort kondigt de gemeente een informatieavond aan.

Ter inzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 22 december 2023 voor een periode van zes weken tot en met 1 februari 2024. Gedurende deze periode is op 18 januari 2024 in het gebiedskantoor Rozenburg een informatieavond georganiseerd over het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de ter inzageperiode zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad neemt waarschijnlijk op 12 september 2024 een besluit over het in werking treden van het bestemmingsplan. Bij instemming van de gemeenteraad en na publicatie in het Gemeenteblad van Rotterdam, vindt vervolgens een periode plaats waarbij belanghebbenden in beroep kunnen tegen het besluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hageman, bestuursvoorlichter a.i. wethouder Chantal Zeegers, 06 –235 040 18 of r.hageman@rotterdam.nl