Direct naar de content

Wooncoöperatie: nieuw licht op een bestaand woonconcept

Quickscan naar een alternatief in de woonmarkt

Ouderen die samen levensloopbestendige woningen willen bouwen of een groep starters die duurzame huizen wil ontwikkelen. In een wooncoöperatie kunnen zij gezamenlijk financieren, onderhouden, beheren en bewonen. Dat schept mogelijkheden, met name in het middensegment van de woningmarkt. Dit blijkt uit de quickscan naar voor- en nadelen van wooncoöperaties die de gemeente Rotterdam en Platform31 hebben gehouden.

Zeggenschap
Steeds meer mensen willen meer regie en betrokkenheid bij hun woning en wooncomplex. Ook over de manier waarop zij willen wonen. De klushuizen, het wonen in een school en Zelfbouw in Rotterdam zijn daar al voorbeelden van. Uit de quickscan blijkt dat er meer mogelijk is op het gebied van gezamenlijke financiering, de aanschaf of ontwikkeling en het beheer en onderhoud van woningen. Dat kan in de vorm van een wooncoöperatie, een in Nederland weinig gebruikte woonvorm. ‘En dat schept mogelijkheden’, licht wethouder Karakus toe, ‘Vooral voor de groep middeninkomens, die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. In een wooncoöperatie kunnen zij de regie nemen door zelf betaalbare woningen te realiseren.’

Wooncoöperatie
Een wooncoöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, deze leden hebben een overeenkomst afgesloten met deze vereniging (coöperatie). De coöperatie zorgt voor de financiering van het wooncomplex (eventueel aangevuld met inleg van private partijen). Hier zijn verschillende vormen voor denkbaar die lijken op kopen of huren. Deze worden toegelicht in de quickscan. Ook zorgt de coöperatie voor het beheer, toewijzing en onderhoud van de woningen. De leden van een coöperatie hebben een gezamenlijke stem hierin. Een coöperatie kan ook allerlei andere activiteiten gezamenlijk organiseren.

Oproep
De gemeente Rotterdam zoekt initiatiefnemers om samen een wooncoöperatie te realiseren. Op deze manier kan Rotterdam meer diversiteit en meer “smaken” op de woningmarkt realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor collectief opdrachtgeverschap bij het voormalige sportcomplex Leonidas. Collectief een kluspand of school verbouwen tot woningen, of anderszins met zelfbouw in collectief verband. Bewoners die als vereniging hun bestaande wooncomplex willen overnemen. De gemeente Rotterdam komt ook graag in contact met private partijen die financieel willen participeren in een wooncoöperatie. Geïnteresseerden kunnen zich melden via wonenso@rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Rotterdam, Claudia Verhulp, telefoonnumer: 06 – 512 66 315
Platform31, Karien van Dullemen, telefoonnummer: 06 – 12 40 75 55