Direct naar de content

Woningen Margrietstraat 1, 3 en 5 ontruimd

Gemeente besluit tot ontruiming na vervolgonderzoek

De woningen Margrietstraat 1, 3 en 5 in het Kleiwegkwartier zijn vrijdagavond 25 april ontruimd vanwege instortingsgevaar. Bij nader onderzoek door de gemeente Rotterdam op 25 april is geconstateerd dat de situatie niet langer veilig is. De bewoners van de woningen is gevraagd zo snel mogelijk hun huis te verlaten. De woningen worden tot nader orde afgesloten. De gemeente Rotterdam heeft gezorgd voor tijdelijke opvang.

De Margrietstraat is eerder op 10 april afgesloten nadat ernstige beschadigingen aan de woningen op nummer 1-13 werden geconstateerd. Hierop is de straat afgesloten voor verkeer. De bewoners van de getroffen woningen zijn geïnformeerd dat zij binnen vier weken hun huis moesten verlaten. Vervolgens heeft een externe deskundige in opdracht van de gemeente de bouwkundige staat van de woningen nader onderzocht. Hierbij is gebleken dat de situatie in de woningen op nummer 1, 3 en 5 direct gevaar oplevert voor bewoners. De andere woningen lopen geen direct gevaar, maar nader onderzoek wordt gedaan in opdracht van gemeente Rotterdam.

Situatie
Concreet is de fundering van de dragende wanden tussen de huizen op nummer 1 en 3 en 3 en 5 bekeken. Daarbij is geconstateerd dat de dragende wanden onvoldoende door de fundering worden ondersteund waardoor de woningen niet langer stabiel zijn.

Noodopvang
De gemeente Rotterdam zorgt voor noodopvang van de bewoners. Naar verwachting kan in de loop van volgende week vervangende woonruimte worden aangeboden. De zoektocht naar vervangende woonruimte was al in gang gezet omdat dat al eerder duidelijk was. Het betreft in totaal 10 personen verdeeld over vijf huishoudens, 2 alleenstaanden en 3 gezinnen. 1 woning staat leeg. De bewoners kunnen komende week hun eigendommen verhuizen in overleg en in bijzijn van de gemeente.

Vervolg
In opdracht van de gemeente Rotterdam wordt nader onderzoek gedaan naar de funderingen onder de woningen van nummers 7 – 13. De bewoners waren al langer op de hoogte van de funderingsproblemen van hun woningen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, senior communicatieadviseur, tel. 06-512 66 315, of c.verhulp@rotterdam.nl.