Direct naar de content

Wonen aan de voet van de Euromast

Onderzoek van start naar kansen voor woningbouw aan Parkhaven

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners heeft toestemming van het college van B en W voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in het gebied links en rechts van de Euromast, grenzend aan Het Park.

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners wil hier circa 700 woningen in verschillende prijsklassen te realiseren, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Uitgangspunt is 20 procent sociale huur, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment, overeenkomstig de wens van het college in het coalitieakkoord. Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, zullen dezelfde uitstraling hebben. In het voorstel is rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Ook is het de bedoeling om op de begane grond van de woongebouwen ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen. De woningen komen overigens niet in Het Park zelf, maar aan de rand ervan.

Meer groen
De indieners van de ideeën denken verder aan het planten van groen en bomenrijen langs de kade van de Parkhaven en de Parkkade, en aan de aanleg van een groene brug tussen de Euromast en Het Park. Daarmee willen ze het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats zou moeten maken voor woningbouw, compenseren. Zo kan het een gebied worden waar een brede groep Rotterdammers woont, werkt en recreëert.

Ruimte voor initiatieven
Eind vorig jaar heeft de gemeente een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd ‘unsolicited proposal’.
Wethouder Kurvers van Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving is daarom blij met het plan van de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners: “De vraag naar huizen in Rotterdam is enorm. Ik wil snel meer huizen bouwen, deze collegeperiode start de bouw van 18.000 huizen. Er werken veel mensen aan die plannen, maar er zijn plekken waar we nog niet aan bouwplannen werken, maar die wel geschikt zijn. Ik ben blij dat ontwikkelaars voor die locaties zelf met goede ideeën komen.” Later dit jaar wil wethouder Kurvers het gronduitgiftebeleid nog aanpassen, waardoor ontwikkelaars met goede plannen ook snel kunnen gaan bouwen, zonder de vertraging van een tender.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente ziet kansen in het voorstel van de Parkhaven Partners, maar wil wel dat er eerst uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Ook wil de gemeente horen hoe de omgeving denkt over de ideeën die er liggen. In de tweede helft van mei organiseren de gemeente en de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners daarom een informatieavond, waarbij ze in gesprek over de ideeën gaan met omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Ze ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.


Noot voor de redactie:

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners bestaat uit Heijmans Vastgoed, de TBI Ondernemingen: ERA Contour en J.P. van Eesteren, Vesteda en woningcorporatie Woonbron.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl