Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Jacob van der Goot

Maandag 30 maart ontvangt Jacob van der Goot de Wolfert van Borselenpenning uit handen van wethouder Adriaan Visser. Dat gebeurt in museum Boijmans Van Beuningen tijdens de afscheidsreceptie van de heer Van der Goot als directeur van ABN/AMRO Rotterdam. In deze functie heeft de heer Van der Goot zich ingespannen om de goede relaties tussen het bedrijfsleven en de stad Rotterdam verder te verbeteren. Daarnaast gaf hij zijn onverdeelde aandacht en energie aan vele ideeën en plannen die de stad Rotterdam vooruit konden helpen.

Al tientallen jaren spant de heer Van der Goot zich onbaatzuchtig in voor de maatschappij in brede zin en voor Rotterdam in het bijzonder. Van der Goot was en is bestuurder van talloze verenigingen en stichtingen en participeert in vele organisaties en overlegorganen. Hij is onder andere consul-generaal van Japan in Rotterdam en doet hij veel voor de promotie van de Rotterdamse haven in het buitenland. Hij is lid van diverse toezichtraden, onder andere van het Oogziekenhuis. Als penningmeester ondersteunt hij vrijwillig allerlei organisaties zoals de Stichting Boijmans Van Beuningen. Hij is voorzitter van de Raad van Advies van de Tiger Business Award van het Internationaal Film Festival Rotterdam.

Van der Goot heeft veel betekend voor de Erasmus Universiteit, met adviezen en praktische ondersteuning. Hij heeft het Kralingse zwembad door financieel moeilijke jaren geloodst en is voorzitter van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas. Hij steunt het ene na het andere initiatief om de stad beter, sportiever en mooier te maken met advies en praktische ondersteuning. Vanwege zijn grote verdiensten ontvangt de heer Jacob van der Goot De Wolfert van Borselenpenning. De inscriptie luidt: “verbinder, inspirator en initiator binnen Rotterdam en daarbuiten”.

Wolfert van Borselenpenning
De gemeente Rotterdam reikt de Wolfert van Borselenpenning uit aan mensen die zich in een leidinggevende functie op verschillende terreinen hebben ingezet voor de stad Rotterdam.

Maandag 30 maart 2015, vanaf 17.30 uur
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20
3015 CX Rotterdam.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl