Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Hans Rijnierse

Officier in de Orde van Oranje-Nassau Hans Rijnierse heeft donderdag 26 september de Wolfert van Borselenpenning ontvangen uit handen van logoburgemeester Bert Wijbenga. Hij kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie in Den Haag. Rijnierse stopt als voorzitter van Veneca en als bestuurslid van VNO-NCW. Met de Wolfert van Borselenpenning eert de stad Rotterdam mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de Rotterdamse gemeenschap.

Hans Rijnierse (21-01-1947, ’s-Hertogenbosch) ontving de penning vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de stad Rotterdam. Locoburgemeester Wijbenga zei in zijn speech: ‘Het is een eer om jou, Hans, namens het Rotterdamse gemeentebestuur vandaag te mogen onderscheiden met deze penning. Voor je enorme inzet, je medemenselijkheid en je liefde voor de stad. Voor alles wat je hebt betekend voor Rotterdam en zijn inwoners.’

Zo is Rijnierse sinds 2011 ambassadeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Zijn ervaring, netwerk en bevlogenheid opent deuren die anders lastig te bereiken zijn. Hij enthousiasmeerde partijen als het Ministerie van Defensie en Bouwend Nederland voor deelname aan NPRZ. Mede hierdoor heeft NPRZ nu jaarlijks 150 AanDeBak-garanties voor de jongeren van Zuid. Marco Pastors, directeur van NPRZ: ‘Hans is een topmens. Hij heeft het hoofd op Noord en het hart op Zuid’.

Erasmus MC
Daarnaast zet Rijnierse zich in als ambassadeur en promotor van de Stichting Erasmus MC Vriendenfonds. Ook is hij groot aanjager van promotionele activiteiten voor de Erasmus MC Business Club en de Erasmus MC Tour de Rotterdam. Dit is een jaarlijkse fietstocht ten gunste van kankeronderzoek in het EMC.

Nationale Taptoe
Rijnierse is verder bestuurslid van de stichting Nationale Taptoe. Hij is medeverantwoordelijk voor het in standhouden van de Taptoe en daarmee het behoud van traditie en bevordering van historisch besef. Sinds 2006 wordt de Nationale Taptoe elk jaar in AHOY Rotterdam gehouden.

Over de Wolfert van Borselenpenning
De Wolfert van Borselenpenning is bedoeld voor mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de gemeenschap. De penning is van zilver, en toont aan de voorzijde het ridderzegel van de edelman die in 1299 de eerste stadsrechten verleende aan Rotterdam. Op de achterzijde staat een persoonlijk toegesneden inscriptie.


Noot voor de redactie:

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.