Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Hans Bas Val en Erasmusspeld voor Wim de Winter

Donderdag 27 maart ontving de heer Hans Bas Val uit handen van wethouder Korrie Louwes de Wolfert van Borselenpenning. De heer Wim de Winter ontving de Erasmusspeld.

De heren Hans Bas Val en Wim de Winter hebben beide al vele jaren lang de zorg voor kwetsbaren hoog op hun prioriteitenlijst staan. Ieder op hun eigen manier stonden zij aan de basis van WoonCompas.

Hans Bas Val
Hans Bas Val is sinds zijn studententijd al vrijwilliger in leidinggevende functies, onder andere als directeur van de Studentenmensa en als praeses van diverse studentenverenigingen. Na zijn studie bleef hij zeer actief op maatschappelijk en kerkelijk terrein als onder andere voorzitter van het College van Kerkrentmeesters/lid Kerkeraad. Vanaf 1994 begaf hij zich als vrijwilliger op het terrein van de volkshuisvesting voor kwetsbaren. Hij was onder andere actief in diverse raden bij WoonCompas, zoals die van Toezicht, van Commissarissen, van Participanten en de holding van vriendenstichtingen.

De heer Hans Bas Val komt in aanmerking voor de Wolfert van Borselenpenning op grond van het criterium “Personen die in een leidinggevende functie op meerdere terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving in haar geheel, dan wel groepen daaruit.

Wim de Winter
De heer De Winter is een echte ondernemer. Naast het runnen van zijn eigen bedrijf, was hij als vrijwilliger bij de rechtsvoorgangers van WoonCompas tot 1994 bestuurslid. Vanaf die periode werd hij vice-voorzitter van diverse raden bij WoonCompas, zoals die van Toezicht, van Commissarissen, van Participanten en de holding van vriendenstichtingen.

Daarnaast was de heer De Winter onder andere actief bestuurslid/regent van stichting ’t Hofje van Gerrit de Koker en van 2004 tot en met heden lid van de stichting Chaverim. Vanaf 2013 is hij actief als kerkrentmeester Hervormde Gemeente Delfshaven.

De heer Wim de Winter komt in aanmerking voor de Erasmusspeld omdat hij een persoon is die zich op sociaal en/of cultureel en/of sportief en/of economisch gebied gedurende een lange periode van jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Louwes, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.