Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Hanny Krul

Vanwege haar grote verdienste voor de Rozenburgse gemeenschap heeft mevrouw J.F. (Hanny) Krul-Wouters vandaag de Wolfert van Borselenpenning ontvangen uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Hanny Krul-Wouters (15 december 1941, Rotterdam) behaalde in 1963 haar diploma aan de Academie voor Beeldende Kunsten. In 1972 vestigde zij zich met haar gezin in Rozenburg. Daar begon zij een kunstcentrum voor lessen in bijvoorbeeld tekenen, schilderen en kleien. Dit ging in 1975 over in ‘De Wijdele’, een gemeentelijk centrum voor kunstzinnige vorming waar zij coördinator van werd. Zij was ook actief als bestuurslid van het Oranjecomité, en werkte mee aan de oprichting van de Rode Vrouwen, de moedermavo, het Vrouwencafé, de Culturele Raad Rozenburg en de Volksuniversiteit.

Pleitbezorger
In 1998 werd Hanny Krul-Wouters PvdA-gemeenteraadslid, in 2000 fractievoorzitter, en in 2002 wethouder Sport, Cultuur, Onderwijs en Sociale Zaken. Daarna was zij weer raadslid, en na het samengaan van Rozenburg en Rotterdam ging zij verder als deelgemeenteraadslid en fractievoorzitter. Toen Rotterdam de deelraden stopte, werd zij gekozen gebiedscommissielid. Het Rotterdamse stadhuis kent haar als warm pleitbezorger van het Rozenburgse belang.

Cultureel en creatief
Hanny Krul-Wouters ontving de Wolfert van Borselenpenning in de PvdA-fractiekamer op het stadhuis. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘De Rozenburgers plukken dagelijks de vruchten van je werk op cultureel en creatief gebied. Uit je enorme staat van dienst spreekt je politiek-bestuurlijke engagement en je betrokkenheid bij Rozenburg. Veertig jaar van onvermoeibare inzet voor bijvoorbeeld kunstzinnige vorming, goed onderwijs en sociale voorzieningen.’

Rozenburg
Op 18 maart 2010 ging de gemeente Rozenburg op in Rotterdam. Het Rotterdamse stadsbestuur heeft toen alle rechten en plichten rond de Rozenburgse samenleving overgenomen; sindsdien hebben Rozenburgers ook recht op Rotterdamse onderscheidingen.

Wolfert van Borselenpenning
Met de Wolfert van Borselenpenning eert Rotterdam mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de gemeenschap. De voorzijde van de zilveren penning toont het ridderzegel van de edelman die in 1299 de eerste stadsrechten verleende aan Rotterdam. Op de achterzijde staat de uitreikingsdatum en een persoonlijke inscriptie. Voor Hanny Krul-Wouters luidt die: “voorvechter van de sociale democratie”. Bij de Wolfert van Borselenpenning hoort ook een draagspeld.

Meer informatie over de negen Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb: 06-53 28 48 13 / l.dejong@rotterdam.nl.