Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Hamith Breedveld

Hamith Breedveld ontvangt woendag 23 april de Wolfert van Borselenpenning uit handen van wethouder Jeannette Baljeu. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor Vincentius Rotterdam en andere organisaties. 

De in Rotterdam geboren en getogen Hamith Breedveld (1953) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds jaar en dag werkt hij als notaris en managing partner bij Loyens & Loeff.

Ondanks zijn drukke baan zet hij zich sinds begin jaren tachtig vrijwillig in voor Vincentius Rotterdam, een stichting die Rotterdammers in nood ondersteunt. Een van de meest aansprekende initiatieven van Vincentius Rotterdam is de opzet en uitbouw van wat nu het Centrum voor Dienstverlening (CVD) heet. Breedveld was eerst als bestuurslid en later als voorzitter verantwoordelijk voor dit centrum.

Met hart en ziel
"U was met hart en ziel betrokken bij alles wat er bij Vincentius speelde", aldus wethouder Baljeu. "U bezorgde kinderen in moeilijke omstandigheden een mooie grote vakantie en u was de eerste penningmeester van het Clemens Hodes Fonds vanuit Vincentius."

Daarnaast bekleedde Breedveld vele bestuursfuncties bij diverse maatschappelijke organisaties met een duidelijk accent op Rotterdam zoals RTV Rijnmond en stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam. Ook was hij als adviseur betrokken bij de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam.

"Niet alleen uw tijd deelt u ruimhartig met mensen die het nodig hebben. Ook uw ervaring, uw vaardigheden en uw grote kennis van zaken op notarieel en juridisch gebied stelt u in dienst van anderen," aldus Baljeu.

Wolfert van Borselenpenning
Hamith Breedveld komt in aanmerking voor de Wolfert van Borselenpenning op grond van het criterium 'personen die in een leidinggevende functie op meerdere terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving als geheel, dan wel groepen daaruit'.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Baljeu, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl.

De onderscheiding wordt om 12.15 uur uitgereikt in het Hilton Hotel, Weena 10, Rotterdam.