Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor Frank Roos

Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op dinsdag 2 februari van burgmeester Aboutaleb met in achtneming van de coronaregels. Roos zette zich jarenlang vrijwillig in voor het behoud en herstel van Rotterdams erfgoed. Hij deed dat onder meer als voorzitter van het Historisch Genootschap Roterodamum. Met de Wolfert van Borselenpenning eert Rotterdam mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de Rotterdamse gemeenschap.
 

Frank Roos (30-03-1957, Schiedam) streeft ernaar erfgoed ten dienste van de gemeenschap te stellen. Zodat de vaak indrukwekkende verhalen die achter de gebouwen schuilgaan niet vergeten worden. Onder zijn leiding heeft het Historisch Genootschap ervoor gezorgd dat korenmolen De Distilleerketel in Delfshaven behouden is gebleven. Ook is de toekomst als werkende molen gewaarborgd. De molen speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Delfshaven.

Vorig jaar nog heeft Roos zich persoonlijk en als voorzitter van het Historisch Genootschap sterk ingezet voor het behoud en restauratie van het gevelbord ‘Uw adres is het wonder’ uit Rotterdam-Noord. Een belangrijke herinnering aan het verloren gegane Joodse erfgoed en aan het tragische verhaal van een Joodse ondernemer die – net als vrouw en kind – vermoord werd in Auschwitz. Mede dankzij de inzet van Roos blijft deze persoonlijke geschiedenis voor het nageslacht bewaard.

Andere terreinen
Naast zijn bestuurlijke taken bij verschillende historische organisaties, was Roos ook actief als vrijwilliger op andere terreinen. Zo heeft hij zich onder meer ingezet voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Stichting gemeentefonds Grote Kerk Rotterdam en sportvereniging Victoria.

Over de Wolfert van Borselenpenning
De Wolfert van Borselenpenning is bedoeld voor mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de gemeenschap. De penning is van zilver, en toont aan de voorzijde het ridderzegel van de edelman die in 1299 de eerste stadsrechten verleende aan Rotterdam. Op de achterzijde staat een persoonlijk toegesneden inscriptie.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.