Direct naar de content

Wolfert van Borselenpenning voor de heer Jacob van der Goot

LEAD AANPASSEN als LOCATIE, DATUM en TIJD bekend zijn.

Al tientallen jaren spant de heer Van der Goot zich belangeloos in voor de samenleving en voor Rotterdam in het bijzonder. Hij steunt bijna elk idee of plan dat de stad beter, mooier of sportiever maakt met advies en praktische hulp. Als directeur van ABN/AMRO heeft de heer Van der Goot de relatie tussen het bedrijfsleven en het gemeentebestuur verstevigd. Voor zijn inzet ontvangt hij de Wolfert van Borselenpenning uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens zijn afscheidsreceptie als directeur van ABN/AMRO Rotterdam op … in ….

Van der Goot was en is bestuurder van talloze verenigingen en stichtingen en participeert in vele organisaties en overlegorganen. Hij is onder andere consul-generaal van Japan in Rotterdam en hij maakt zich sterk voor de promotie van de Rotterdamse haven in het buitenland. Hij is voorzitter van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, van de raad van advies van het Internationaal Film Festival Rotterdam en promotor van de Tiger Business Award.

Hij is lid van diverse andere toezichtraden, bijvoorbeeld van het Oogziekenhuis. Als penningmeester ondersteunt hij vrijwillig allerlei organisaties, o.a. de Stichting Boijmans Van Beuningen. Op het terrein van onderwijs heeft hij het Zadkine College en de Erasmus Universiteit ondersteund en geadviseerd. Ook heeft hij het Kralingse zwembad door financieel moeilijke jaren geloodst.

Wolfert van Borselenpenning
De heer Jacob van der Goot ontvangt de Wolfert van Borselenpenning vanwege zijn grote verdiensten voor de stad. De inscriptie luidt: "verbinder, inspirator en initiator binnen Rotterdam en daarbuiten". De gemeente Rotterdam reikt de Wolfert van Borselenpenning uit aan mensen die zich in een leidinggevende functie op verschillende terreinen hebben ingezet voor de stad Rotterdam.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl