Direct naar de content

Winkelcentra Prins Alexander krijgen opknapbeurt

De winkelcentra in Prins Alexander krijgen extra aandacht vanuit Programma Oost. Het gemeentelijke programma dat met 10 miljoen euro de leefbaarheid in het gebied extra ondersteunt.

In opdracht van wethouder Joost Eerdmans is een sterkte-zwakte analyse van de winkelcentra gemaakt. Op basis hiervan komen er extra investeringen om de sterke punten te behouden en de zwakke punten te versterken. Voor deze aanpak is een “Aanvalsplan Winkelcentra Prins Alexander 2017 – 2019” gemaakt, dat de wethouder op donderdag 28 september heeft overhandigd aan Dirk Jan van Lottum, plaatsvervangend voorzitter van de Gebiedscommissie Prins Alexander.

Wijkwinkelcentra zijn zeer belangrijk voor bewoners omdat zij daar hun dagelijkse boodschappen halen, elkaar ontmoeten en waar service wordt verleend. De winkelcentra in Prins Alexander zijn vooral ook een steun in de rug voor ouder wordende bewoners die graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen en dichtbij hun boodschappen willen kunnen doen. Naast Alexandrium zijn in Prins Alexander de volgende wijkwinkelcentra:  Binnenhof, Hesseplaats, Zevenkamp, Het Lage Land, Jacob van Campenplein, Nesselande, Mia van IJperenplein.

Aanvalsplan
Er was nog geen specifieke aanpak voor de winkelcentra in Prins Alexander. Naast de gemeentelijke inspanningen zijn ook de inspanningen van de ondernemers en de vastgoedeigenaren van belang om de centra levend te houden. Het aanvalsplan biedt daarom een integrale aanpak waarbij alle actoren zijn aangesloten en waarin de verschillende thema’s worden opgepakt: veiligheid, kwaliteit bebouwing, schoon en heel, en activiteiten van ondernemers. Per winkelcentrum biedt het aanvalsplan inzicht in de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen en de maatregelen.

Veiligheid
Er lopen KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de veiligheid in de winkelcentra. Hierbij krijgen de ondernemers steun vanuit de gemeente. Ook zijn er gerichte maatregelen per winkelcentrum die veelal zijn gericht op de inrichting van de buitenruimte en op de primaire veiligheid. Voor de veilige bereikbaarheid van de winkelcentra zet Programma Oost een extra ploeg wijkbeheerders in die snel klachten verhelpt in de buitenruimte rondom winkelcentra. Zij zijn al actief geweest in en rond de winkelcentra Jacob van Campenplein, Het Lage Land, Prinsenland en Ambachtsplein.

Programma Oost


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Bezemer, communicatieadviseur Programma Oost, telefoonnummer (06) 42 65 83 45, of l.bezemer@rotterdam.nl