Direct naar de content

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

Dat kan vóór 1 augustus!

De dag voor Koningsdag vindt de traditionele Lintjesregen plaats. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reikt dan namens de Koning Koninklijke Onderscheidingen uit aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Als u zo iemand kent, kunt u hem of haar voordragen. Dat moet wel op tijd; de voordrachten voor de Lintjesregen van 2015 moeten vóór 1 augustus 2014 binnen zijn. Op de website van de gemeente Rotterdam leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Procedure
Na ontvangst brengt de burgemeester een advies uit aan de Commissaris van de Koning over de voordracht. De Commissaris van de Koning voegt ook een advies toe aan het dossier en stuurt dit door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert de betrokken minister en als die positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Bijzondere gelegenheid
De Lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag wordt de Algemene gelegenheid genoemd. U kunt ook iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding op een ander officieel moment zoals een jubileumviering of afscheid, een zogenaamde Bijzondere gelegenheid. Houdt u er rekening mee dat ook deze procedure veel tijd kost. De voordracht moet tenminste zes maanden van tevoren binnen zijn.

Meer informatie over Koninklijke Onderscheidingen op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.


Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nel van der Kolk, afdeling Externe Betrekkingen en Kabinet van het Stadhuis, e-mail: pc.vanderkolk@rotterdam.nl of tel: (010) 267 3675.