Direct naar de content

Wild Card Buurt Bestuurt Hoek van Holland geïncasseerd

In wijk L’Avenue worden verkeersremmende maatregelen gerealiseerd

In 2019 kondigde de gemeente Rotterdam aan enkele Wild Cards weg te geven aan projecten van Buurt Bestuurt. De gemeente vindt de inzet van Buurt Bestuurt voor de stad en uw buurt fantastisch en ook heel belangrijk. Buurt Bestuurt weet als geen ander welk knelpunt er in een buurt opgelost moet worden. Met de Wild Card wil de gemeente de knelpunten verhelpen. Door de Wild Card in te zetten geeft Buurt Bestuurt de gemeente opdracht om een probleem snel op te lossen. In Hoek van Holland wordt de Wild Card nu geïncasseerd en viert de buurt dat vrijdag 25 september samen met  mobiliteitswethouder Judith Bokhove op gepaste afstand.

In Hoek van Holland kwam er vanuit buurtcomité Buurt Bestuurt L’Avenue een Wild Card verzoek voor verkeersremmende maatregelen. In deze prachtige wijk is er niet alleen een tekort aan parkeerplekken, maar ervaren de inwoners met name een snelheidsprobleem: er wordt te hard gereden. Dit komt het veiligheidsgevoel van de inwoners niet ten goede. Het Wild Card verzoek van Buurt Bestuurt L’Avenue werd door de gemeente gehonoreerd. Vanuit de gemeente werd samen met de politie een aantal locaties geprioriteerd en een voorstel voor verkeersmaatregelen (drempels) in heel de wijk gemaakt. De Wild Card wordt gezien als een uitdaging waarbij slagkracht vanuit samenwerking tussen Buurt Bestuurt en gemeente een kans heeft gekregen.

Natuurlijk zouden de inwoners het liefste drempels in de hele wijk zien, maar met de Wild Card kunnen naast de twee reeds gerealiseerde drempels in de Leen van Ooijenlaan en de Wil Vinjéstraat, nu ook door inzet van de Wild Card nog 7 extra drempels op de doorgaande wegen worden aangelgd. De locaties kwamen tot stand in diverse samenwerkingsoverleggen.

De Wild Cards werden gepresenteerd tijdens de Bedankdag in Ahoy op 7 december 2019 en officieel in ontvangst genomen door wethouder Bert Wijbenga. Door de coronacrisis heeft de uitvoering op zich laten wachten. Er waren diverse Wildcards die zo goed mogelijk weggezet moesten worden, echter de financiering hieromheen werd onzeker toen de behandeling bij de voorjaarsnota werd afgelast. Eind augustus kwam er duidelijkheid.  De twee drempels in Hoek van Holland kunnen worden aangelegd.

De werkzaamheden aan de drempels zijn deze week gestart. Een wens is dus in vervulling gegaan vanuit de samenwerking met buurtcomité L’Avenue en hun ingediende Wild Card. Wethouder Mobiliteit Judith Bokhove heeft zichtbare veiligheid hoog in het vaandel staan en viert a.s. vrijdag het feestje graag, op gepaste afstand, samen met de wijk!

Achtergrond Wild Cards

Via het stedelijk programma Betrokken Stad bood de Gemeente Rotterdam de zogenaamde Wild Cards aan aan Buurt Bestuurt.

Dit is wat het inhoudt…

In ongeveer 60 buurten in Rotterdam zijn bewoners actief in Buurt Bestuurt. Deze Rotterdamse werkwijze bestaat nu 10 jaar. Mensen in de buurt bepalen hiermee samen wat de problemen zijn en ze krijgen ruimte om er iets aan te doen. Ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente en de politie.

In een Betrokken Stad is het aan de gemeente om betrokken bewoners te helpen hun werk te doen. Als Rotterdammers samenwerken in Buurt Bestuurt kunnen ze daarom een Wild Card krijgen. Hiermee heb je recht op hulp en ondersteuning. De Wild Card geeft ook recht op de inzet van de gemeente Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan buurtgericht groenonderhoud, een aanpassing van parkeervakken of aan een fietswrakken-actie.

En dit levert het op!

Met de Wild Card helpen we om de dienstverlening aan Rotterdammers te verbeteren. Het Buurt Bestuurt comité kan de Wild Card eenmalig inzetten.

 

<Onder embargo tot vrijdag 25 september>

De wethouder bezoekt de wijk met nog meer goed nieuws: Er komen ook nog 2 drempels in de Dr. Kniplaan die ervoor moeten zorgen dat het verkeer daar vaart mindert en de gehele wijk dus verkeersveiliger wordt op de doorgaande wegen.

Afbeeldingen