Direct naar de content

Wijzigingen in Kandidaatstelling wijkraadsverkiezingen

Vanmiddag om 17.00 uur is er een nieuwe openbare zitting van het centraal stembureau geweest voor de kandidaatstelling. Het centraal stembureau heeft hierin opnieuw de kandidaten vastgesteld die zich hebben opgegeven voor de wijkraadsverkiezingen. De reden hiervoor is dat de gemeente na onderzoek enkele onvolkomenheden heeft geconstateerd in het eerdere proces-verbaal.

Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:
In de wijkraden Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier en Crooswijk is bij ieder één kandidaat van de lijst gehaald. Deze personen hadden zich niet binnen de wettelijke termijn kandidaat gesteld. De inschrijving liep tot maandag 17 januari 15.00 uur.

In de wijkraden Bospolder-Spangen-Tussendijken, Overschie, Kralingen en Katendrecht-Wilhelminapier is in vier gevallen een kandidaat ten onrechte niet toegelaten. Deze kandidaten zijn alsnog toegevoegd.

Bij de wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek is een kandidaat aan de wijkraad toegevoegd. Deze persoon was meegeloot bij de wijkraad Dijkzigt-Oude Westen en is nu op de juiste lijst geplaatst.

Dit betekent dat voor bovenstaande acht wijkraden een nieuwe loting is gehouden. De volgorde van de kandidaten op het stembiljet is als gevolg van die nieuwe loting gewijzigd ten aanzien van de loting op vrijdag 21 januari.
Ook is het totaal aantal kandidaten dat meedoet aan de wijkraadsverkiezingen hiermee gestegen naar 621 (was 619).

Het nieuwe proces-verbaal en de lijsten van de kandidaten kunt u naderhand online bekijken op rotterdam.nl/wijkraden.
De laatste dag waarop bij de commissie voor verkiezingsaangelegenheden beroep kan worden ingesteld is 27 januari 2022.