Direct naar de content

Wie dit leest is te gek

Aandacht voor laaggeletterdheid in Rotterdam

Moeite met lezen en schrijven. Zo'n 100.000 Rotterdammers ervaren dit dagelijks, in Nederland wordt het aantal geschat op 1 miljoen. Tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering (7-12 september) is er aandacht voor dit probleem. In Rotterdam gebeurt dit onder de noemer "wie dit leest, is te gek."
 

Taal is een middel is om gezonder te leven, minder schulden te maken en volwaardig mee te doen in de samenleving. En een goed taalniveau helpt om werk te vinden en te houden. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben ook beperkte doorgroeimogelijkheden. In de regio Rijnmond behoort 17% van de beroepsbevolking tot de groep laaggeletterden. Daarnaast zorgen taalproblemen voor gezondheidsproblemen doordat bijsluiters en aanwijzingen van zorgprofessionals niet goed worden begrepen of opgevolgd.

Onmisbaar
De gemeente besteedt deze week extra aandacht aan taal, lezen en
schrijven. Wethouder Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie): "Taal is onmisbaar in onze samenleving. Met elkaar wonen, werken en leven kan alleen wanneer we elkaar kunnen begrijpen. Ik doe deze week een oproep aan Rotterdammers om mensen in hun omgeving te verwijzen naar een cursus en taalactiviteit."

Wie dit leest is te gek
Maandag gingen 40 studenten social marketing van de Hogeschool Rotterdam de straat op om Rotterdammers bewust te maken van de cijfers en impact van laaggeletterdheid. Met de slogan ‘wie dit leest is te gek’ trokken zij de aandacht via een krijttekening, mobiele photobooth, tasjes en kaartjes. Rotterdammers waren soms heel open over hun eigen taalprobleem: “ik woon hier al 30 jaar en beheers het nog steeds niet”, namen informatiemateriaal mee: “mag ik nog een tasje? Voor mijn vrienden?” en waren verbaasd over de grootte van het probleem: “1 op de 7 heeft moeite met lezen en schrijven? Dat wist ik echt niet”. De actie kreeg gevolg op social media via #wieditleestistegek.

Duurzaam beleid
Rotterdam is één van de eerste gemeenten in Nederland die, op innovatieve wijze, vorm en inhoud geeft aan een nieuw taalbeleid. Duurzaamheid is daarbij belangrijk, zodat mensen hun nieuw opgedane taalkennis vast weten te houden. De activiteiten richten zich op taal en werk, inkomen, integratie en gezondheid. Een overzicht van cursussen en activiteiten is online te raadplegen via rotterdam.nl/taal


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl