Direct naar de content

Wethouder overnacht in Skaeve Huse

Deze week brengt wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid) twee nachten door in een van de elf containerwoningen van de Skaeve Huse in Overschie. De Skaeve Huse, in juli opgeleverd door de gemeente en Woonstad, zijn bedoeld voor notoire woonoverlastgevers. De eerste bewoners zijn gearriveerd in juli. In oktober zijn de containerwoningen naar verwachting allemaal bewoond.

Wethouder Eerdmans: "Ik wil graag zelf aan den lijve ondervinden hoe het leven is in de Skaeve Huse. Mijn doel is een hardere bestrijding van woonoverlast. Rotterdam komt op voor slachtoffers, de daders moeten hun gedrag veranderen binnen de Skaeve Huse en krijgen daarbij de nodige begeleiding. Ik wil met eigen ogen zien hoe dat in de praktijk werkt."

Skaeve Huse in het kort
De Skaeve Huse zijn een alternatieve woonvorm voor mensen die structureel woonoverlast veroorzaken en daardoor niet langer in hun woonwijk kunnen worden gehandhaafd. Zij krijgen in de Skaeve Huse begeleiding met als doel dat zij na verloop van tijd weer in een woonwijk kunnen terugkeren. Door deze aanpak kan de rust terugkeren in woonwijken die te kampen hebben met woonoverlast. Daarnaast voorkomt Skaeve Huse dat een woonoverlastgever op straat belandt en gaat zwerven waardoor hij/ zij opnieuw een probleem voor de stad gaat vormen.  Meer informatie over Skaeve Huse kunt u vinden op www.rotterdam.nl/skaevehuse.

Woonoverlast
De resultaten uit het jaarverslag Woonoverlast 2016 laten zien dat het aantal woonoverlastzaken aanzienlijk verminderd is: 79% van de ernstige woonoverlastzaken is binnen zes maanden beëindigd. De maatregelen uit het Actieplan Woonoverlast 2015-2019 moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen. De gemeente doet daarbij ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de inzet van partners. Alleen met de hulp van woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een regierol voor de woonoverlastcoördinator. Bij de aanpak woonoverlast staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. Gemeente Rotterdam sluit daarmee aan bij de landelijke visie op slachtofferschap zoals geformuleerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl