Direct naar de content

Wethouder Kasmi reikt Doro Siepelprijs en Cultuurpenning uit

Tijdens de opening van het culturele seizoen reikte wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) de Doro Siepelprijs en de Cultuurpenning uit. De winnaar van de Doro Siepelprijs is ‘NIFFO Galerie/Recycle Studio’. De Cultuurpenning is dit jaar voor Johan Moerman, directeur Stichting Rotterdam Festivals.

Doro Siepelprijs
NIFFO Galerie/Recycle Studio in de persoon van Zoë Cochia ontvangt de Doro Siepelprijs 2018 wegens haar inspanningen voor het aantrekken van nieuw publiek voor culturele activiteiten.

De jury: “NIFFO heeft zich ontwikkeld tot een centraal ontmoetingspunt in de wijk. Zoë Cochia wordt door de jury gezien als de moeder van de Afrikaanderwijk, een ‘one (wo-)man army’ in het bij elkaar brengen van kunst, talent en wijkbewoners. Haar doel is het verder helpen van de mensen uit de wijk, mensen met elkaar te verbinden en samenwerkingen te realiseren tussen diverse soorten kunstenaars en disciplines. Elkaar ontmoeten, samen eten en verbeteren van de cohesie in de wijk zijn kernbegrippen maar kunst staat daarbij altijd centraal.”

De Doro Siepelprijs is een prijs voor een Rotterdamse culturele organisatie of persoon die zich inspant voor het aantrekken van nieuw publiek. De prijs is dit jaar voor de tweede maal uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro voor een project dat past bij de uitgangspunten van de prijs en een kunstobject als wisseltrofee, van de Rotterdamse kunstenaar Tiwanee van der Horst.

Cultuurpenning
Johan Moerman ontvangt de Cultuurpenning 2018 als waardering voor zijn verdiensten voor de Rotterdamse culturele sector.

De commissie zegt over Johan Moerman: “Hij is van grote betekenis voor de sector als geheel. Hij ontvangt de penning voor de bijdrage die hij al vele jaren – de stichting Rotterdam Festivals bestaat 25 jaar – nationaal en internationaal levert aan de uitstraling en positie van Rotterdam als festivalstad. En vooral voor het plezier dat zoveel Rotterdammers en bezoekers van de stad aan de Rotterdamse festivals beleven – mede door zijn inzet”.

Jaarlijks reikt het Rotterdamse college van b & w de Cultuurpenning Rotterdam uit bij de opening van het culturele seizoen aan een persoon die op cultureel gebied een bijzondere prestatie heeft geleverd. Er is aan de Cultuurpenning een draagspeld en een bedrag van 5.000 euro verbonden, te besteden aan een project op het terrein waarop de laureaat werkzaam is.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl