Direct naar de content

Westersingel krijgt doorgang naar wijkpark

VORM Ontwikkeling heeft beste plan voor pand gemeente

De gemeente Rotterdam verkoopt het pand aan de Westersingel 18-20 aan VORM Ontwikkeling BV. Deze partij kwam in de openbare verkoopprocedure met het beste plan voor het pand en de omgeving.  Het pand krijgt een nieuwe doorgang naar het wijkpark Het Oude Westen. Nu vormt de huizenrij aan de Westersingel nog een aaneengesloten barrière tussen het centrum en het park.

Het beste plan

Het voormalig kantoor waarin  Bureau Binnenstad van de gemeente was gehuisvest, is verkocht aan VORM Ontwikkeling BV. Dit consortium diende het beste plan in voor de herontwikkeling van het pand en beter bereikbaar maken van het naastgelegen park voor omwonenden. In het gebouw komen 22 woningen (een combinatie van huur- en koopwoningen in het middensegment), een etage met flexibele kantoorruimtes en op de begane grond komt een openbare lobby met sportgelegenheid en horeca.
,,Een voormalig kantoorpand op een toplocatie krijgt nieuw elan in dit bijzondere plan met woningen in het middensegment’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,De publieke doorgang vormt  een prachtige verbinding tussen het wijkpark en het centrum. De tuin, die ook voor iedereen toegankelijk is, vormt een rustpunt in de drukke binnenstad. Dit is een aanwinst voor alle Rotterdammers.’’

Stadsnatuur

In het plan van VORM zorgt ‘het Parkpad’, een gang onder het gebouw door, voor een verbinding tussen de Westersingel en het wijkpark Oude Westen, zodat de natuur in de binnenstad beter toegankelijk is voor omwonenden en bezoekers. De doorgang wordt met groen bekleed met waardoor er vogels, vleermuizen en insecten op af zullen komen. De gang wordt ’s nachts afgesloten met een hek.

Het dak wordt vergroend en krijgt zonnepanelen voor duurzame energieopwekking.  De achterliggende tuin wordt voor iedereen toegankelijk. Hier komt een sportpaviljoen, gemaakt van natuurlijke materialen met een groen dak. Door de vergroening wordt er meer overtollig regenwater opgevangen en tijdelijk opgeslagen in een waterbuffer onder de grond. Daarnaast zorgt het groen voor schaduw en koelte tijdens hete zomerdagen. Zo draagt dit plan bij aan het klimaat-adaptief maken van de stad.
,,Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk de natuur is voor Rotterdammers’’, zegt Eva Hekkenberg, directeur Concepten van VORM.  ,,In plaats van dat mensen uit de stad trekken op zoek naar natuur, willen wij met deze plannen de natuur in de stad benutten. We willen de stad klimaat-adaptief maken, de biodiversiteit verhogen en voor mens en dier een rustpunt creëren.’’

Proces

De gemeente zocht in de openbare verkoopprocedure een partij die in het ontwikkelproces de omwonenden betrekt en een doorgang creëert naar het bijgelegen park. Naast een marktconforme prijs was de kwaliteit van het ontwikkelplan een doorslaggevende factor in het selectieproces. Een deel van bewoners van de Westersingel en uit de wijk was betrokken bij de verkoopprocedure. Deze bewonersgroep heeft de plannen in de eindronde van een advies voorzien. Ook zij was het meest enthousiast over het plan van VORM voor het pand en de natuurlijke omgeving.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

De gemeente verkoopt gemeentelijk vastgoed dat niet meer tot de kernportefeuille hoort. Dat wil zeggen dat de gemeente het pand niet meer nodig heeft om gemeentelijke taken  uit te voeren. Als zulke panden een belangrijke rol spelen in een gebiedsontwikkeling kan de gemeente in het verkoopproces kiezen voor het beste plan in plaats van het hoogste bod. Eerder verkocht de gemeente op deze manier het pand van Kunst&Complex en Keilepand (M4H) en zelfbeheerhuizen in de Teilingerstraat (Provenierswijk).

Afbeeldingen

  • artist impressie van pand met doorgang, publicatie onder vermelding van VORM
  • artist impressie van pand met binnentuin, publicatie onder vermelding van VORM