Direct naar de content

Werkzaamheden Kruispunt Maashaven en Brielselaan

In de zomervakantie gaat het kruispunt Maashaven op de schop. Op 27 juli start de gemeente Rotterdam met de herinrichting van dit kruispunt en worden op de Brielselaan de aansluitingen van en naar het kruispunt aangepast. De werkzaamheden duren tot 1 september 2015.

De herinrichting is noodzakelijk om de nieuwe inrichting van de Brielselaan en het kruispunt Maashaven beter op elkaar aan te laten sluiten en de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. Het verkeer komend vanaf de Brielselaan sluit vanaf september aan de zuidkant van het metrostation aan op het kruispunt. Er worden aparte linkafstroken aangelegd op de Maashaven oostzijde en Dordtselaan. Voor verkeer richting de Brielselaan/Maastunnelplein zijn straks twee rijstroken beschikbaar ter hoogte van metrostation Maashaven.

Door de nieuwe inrichting is het ook noodzakelijk om de verkeerslichtinstallatie en lichtmasten op de kruising aan te passen. Door alle aanpassingen verloopt de cyclus van de verkeerslichteninstallatie straks sneller dan nu het geval is en stroomt het verkeer sneller door.

Afsluiting kruispunt
Om de werkzaamheden gedurende een korte periode uit te kunnen voeren en de overlast voor de omgeving te beperken, zijn het kruispunt Maashaven en de Brielselaan van 31 juli tot en met

27 augustus voor alle verkeer afgesloten. De aannemer werkt in principe zeven dagen per week, 16 uur per etmaal, van 07.00 tot 23.00 uur. Indien noodzakelijk wordt ook ’s nachts gewerkt.

Tijdens de afsluiting van het kruispunt worden auto’s en fietsers met borden omgeleid. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Voetgangers worden langs het werk geleid. Tegelijk met de werkzaamheden aan het kruispunt vervangt de RET ook de tramsporen op het Droogleever Fortuynplein.

Werkzaamheden Brielselaan
Medio juni is de gemeente gestart met de herinrichting van de Brielselaan. Tot en met maart 2016 wordt de doorstroming van het verkeer verbeterd op de Brielselaan en de Doklaan. De Brielselaan krijgt een bredere middenberm en het fietspad wordt tweezijdig gemaakt. Tijdens de werkzaamheden blijft per rijrichting één rijstrook beschikbaar. Ook de Brielselaan is van 31 juli tot en met 27 augustus afgesloten voor verkeer. De bedrijven aan de Brielselaan blijven bereikbaar via het Maastunnelplein.

Helaas is niet te voorkomen dat bewoners, ondernemers en weggebruikers overlast ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente doet er alles aan dit tot een minimum te beperken.

Klik hier voor de omleidingenkaart


Noot voor de redactie:

Meer informatie

www.rotterdam.nl/kruispuntmaashaven / www.rotterdam.nl/brielselaan

Marjo Wetsteijn, communicatie gemeente Rotterdam, 010 – 498 41 44 m.wetsteijn@rotterdam.nl