Direct naar de content

Werkpremie voor Rotterdammers in de bijstand met deeltijdbaan

Rotterdam heeft voor het eerst de Werkpremie uitgekeerd aan bijna 1000 werkzoekenden in de bijstand met een deeltijdbaan. Met de Werkpremie kan een werkzoekende per maand maximaal 216,00 euro netto aan extra inkomsten sparen.

De Werkpremie is ingegaan in april van dit jaar. Over het nettoloon wordt 12,5% werkpremie opgebouwd. Als iemand zes maanden heeft gewerkt en aan alle voorwaarden voldoet, wordt de opgebouwde Werkpremie automatisch uitbetaald. Er hoeft geen aanvraag voor te worden gedaan. Per jaar kan iemand maximaal tweemaal Werkpremie ontvangen. De extra inkomsten hebben geen effect op de hoogte van de toeslagen van de belastingdienst.

Het extra geld dat iemand kan verdienen door de Werkpremie is een stimulans om deeltijdwerk te accepteren. Veel werkzoekenden zijn daarin nu nog terughoudend omdat ze versnipperd over de maand loon uit werk, aanvullende bijstand en toeslagen ontvangen. Overzicht behouden om alle lasten op het juiste moment te betalen blijft elke maand puzzelen.

“Werk moet lonen. Met de Werkpremie wordt het aantrekkelijker om ook deeltijdwerk aan te nemen. Mensen bouwen in zes maanden een spaarpotje op en krijgen meer financiële ruimte om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast zien we dat mensen met een deeltijdbaan eerder uitstromen naar een voltijdbaan en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering.”, aldus wethouder Richard Moti (o.a. Werk en Inkomen).

De Werkpremie is een uitwerking van het initiatiefvoorstel ‘Werkbonus. Werken moet lonen’ van D66-raadslid Nadia Arsieni. Haar initiatiefvoorstel werd overgenomen door het college en wordt nu uitgevoerd als pilot bij het cluster Werk en inkomen. De pilot duurt twee jaar, tot 2023. Tijdens deze proefperiode wordt onderzocht of het extra geld inderdaad als stimulans werkt voor werkzoekenden om deeltijd werk te accepteren en ervoor zorgt dat minder mensen een bijstandsuitkering nodig hebben.

Voor meer informatie en alle voorwaarden voor de Werkpremie zie:
www.rotterdam.nl/werkpremie

Bijlagen

Afbeeldingen

  • Wethouder Richard Moti en initiatiefneemster Nadia Arsieni overhandigen bloemen aan de heer Suleman Shamdeen die de Werkpremie heeft ontvangen. Fotograaf: Rhalda Jansen