Direct naar de content

Werkbezoek stadions

Van zondag 19 t/m dinsdag 21 juni

Een delegatie van de gemeenteraad en twee wethouders brengen van 19 tot en met 21 juni een werkbezoek aan drie Duitse stadions in het kader van de stadionontwikkeling Feyenoord.

Doel van het werkbezoek
Binnenkort komen de plannen van de projectorganisatie Feyenoord City en de NV Stadion Feyenoord in de bestuurlijke besluitvormingsfase. Feyenoord is zelf initiatiefnemer van het project, maar de gemeente Rotterdam is vergunningenverstrekker en verantwoordelijk voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het totale gebied, verkeersontsluiting, parkeerfaciliteiten, openbaar vervoer en openbare orde. Mogelijk levert de gemeente ook nog een financiële bijdrage.

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben – alle binnen hun eigen bevoegdheden – belangen dat dit bestuurlijke proces zorgvuldig en weloverwogen verloopt. Het is de basis voor een zorgvuldig en afgewogen debat in commissies en raad.

Tijdens het werkbezoek worden gesprekken gevoerd met sleutelfiguren van elk stadion- en stadsbestuur. De gesprekken vinden plaats in of bij de stadions zelf, zodat de deelnemers ook visueel een goede indruk kunnen krijgen van het stadion en zijn omgeving. Er wordt onder andere ingestoken op financiële, planologische, economische en veiligheidsaspecten.

De te bezoeken stadions in Duitsland zijn Borussia Park in Mönchengladbach, het Rhein Energie Stadion in Keulen en de Veltins Arena in Gelsenkirchen en de route wordt afgelegd per touringcar. Aansluitend wordt ook nog een bezoek gebracht aan de Amsterdam ArenA.

Na het zomerreces vinden in commissieverband vervolggesprekken plaats, waarbij de projectorganisatie Feyenoord City zal worden uitgenodigd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.