Direct naar de content

Wereldstad zoekt wereldburgemeester!

Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt dit jaar -na 15 jaar- plaats voor een nieuwe burgemeester van Rotterdam. De zoektocht naar zijn opvolger is begonnen en alle Rotterdammers kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester.

Dat kan van 8 maart t/m 2 april via een vragenlijst op de website van de gemeente.

Rotterdammers kunnen in de online vragenlijst aangeven welke eigenschappen de nieuwe burgemeester nodig heeft, waarvoor de burgemeester veel aandacht moet hebben en wat juist niet past bij de nieuwe burgemeester.

De vragenlijst bestaat uit open en meerkeuzevragen. Behalve hun mening, kunnen Rotterdammers ook advies geven. De nieuwe burgemeester krijgt de adviezen gebundeld aangeboden.

Rotterdammers kunnen ook een papieren versie van de vragenlijst ophalen of invullen bij de wijkhubs en op het stadhuis (stadswinkel).

Profielschets
Wat Rotterdam wil en nodig heeft komt straks in een profielschets. Daarin staat wat er allemaal speelt in Rotterdam, wat de taken zijn van de burgemeester en wat voor type persoon Rotterdam zoekt. De gemeenteraad maakt deze profielschets onder andere op basis van de uitkomsten van de vragenlijst.

Planning

Wanneer Wat Door wie

 

8 maart t/m 2 april Invullen vragenlijst Rotterdammers 
Na 2 april  

Werken aan profiel

 

Gemeenteraad van Rotterdam
25 april  

Vaststellen profiel, verordening en vertrouwenscommissie

Gemeenteraad van Rotterdam (Commissaris van de Koning is aanwezig)
Eind april Vacature openbaar Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mei Eerste brievenselectie en gesprekken  Commissaris van de Koning
Juni/Juli  

Selectiegesprekken

 

Vertrouwenscommissie
Juni/Juli Voordracht kandidaat-burgemeester  Gemeenteraad van Rotterdam
Najaar Beëdiging Commissaris van de Koning in de gemeenteraadsvergadering

 

Benoeming nieuwe burgemeester

  • In een besloten vergadering legt de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad een tweevoudige aanbeveling voor, waarin aangegeven wordt wie op nummer 1 staat (de voorkeurs kandidaat) en wie op nummer 2 staat.
  • Vervolgens stemmen de gemeenteraadsleden in een geheime stemming over deze aanbeveling, dus wie nummer 1 wordt.
  • Nadat de gekozen kandidaat is geïnformeerd, de nummer 1, maakt de gemeenteraad de naam van de kandidaat-burgemeester bekend.
  • De naam van de andere kandidaat blijft geheim, dat is wettelijk zo bepaald.
  • De burgemeester gaat nog niet aan het werk. Eerst voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Zo doen de veiligheidsdienst AIVD en de Belastingdienst onderzoek. Ook vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en de minister van Binnenlandse Zaken en wordt de voordracht besproken in de ministerraad.

Is alles in orde? Dan volgt de officiële benoeming. Dat gebeurt met een Koninklijk besluit, dat Zijne Majesteit de Koning ondertekent.

Tot slot is het tijd voor de feestelijke beëdiging van de nieuwe burgemeester. Dat doet de Commissaris van de Koning namens Zijne Majesteit de Koning; dit vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Maar zover is het nog niet: eerst vragen we dus alle Rotterdammers de vragenlijst in te vullen en zo hun mening over en een advies aan de nieuwe burgemeester te geven. We zullen Rotterdammers op diverse manieren attenderen op de vragenlijst; via social media, de schoolkrant Jong010, de Stadskrant, via de kanalen van veel Rotterdamse partners en via schermen in de stad. Ook gaan Rotterdamse gemeenteraadsleden de straat op en de wijk in om met inwoners te praten over de nieuwe burgemeester.

Afbeeldingen

Heeft u vragen over de campagne of procedure rondom de burgemeestersbenoeming, dan kunt u contact opnemen met Vera Korsten, manager communicatie en voorlichting (06-28634559).

Woordvoerder namens de gemeenteraad, tevens beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie, is raadslid Ruud van der Velden. Verzoeken via Vera Korsten.