Direct naar de content

Welzijnswerk in Rotterdam: wat gaat er veranderen?

Na een zorgvuldig doorlopen aanbesteding, kan de gemeente melden dat voor 13 gebieden nieuwe contracten met welzijnsaanbieders worden afgesloten. Deze aanbieders gaan vanaf 1 juni 2022 aan de slag met de nieuwe welzijnsopdracht. De nadruk van de nieuwe welzijnsopdracht ligt op meer maatwerk per wijk, focus op ouderen, jeugd en kwetsbare Rotterdammers en meer samenwerking met lokale partijen en initiatieven van bewoners.

Vernieuwend Welzijnswerk

“Het Rotterdams welzijnswerk staat voor gelijke kansen voor iedereen”, aldus wethouder Christine Eskes (Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport). “Het welzijnswerk laat bewoners hun eigen kracht en talent ontdekken en gebruiken. We weten steeds beter wat er nodig is in de wijken. Wijken met meer sociale problematiek krijgen meer welzijnswerk. Hierdoor sluit het welzijnswerk beter aan op de wijk.” Welzijn is er voor iedereen en er is extra aandacht voor drie doelgroepen: jongeren, ouderen en kwetsbare bewoners. Nog meer dan voorheen werkt de welzijnsaanbieder samen met andere organisaties die actief zijn in de wijk. Ook stimuleert welzijn lokale initiatieven van bewoners en partijen uit de wijk.

Langdurige relatie

De contracten met de welzijnsaanbieders hebben een langere duur, tot maximaal 10 jaar. Zo kan de welzijnsaanbieder langdurige relaties opbouwen met bewoners, wijknetwerkpartners en de gemeente.

Gegunde welzijnsaanbieders

Per gebied heeft één welzijnsaanbieder de nieuwe opdracht gegund gekregen.
In de gebieden Feijenoord, Charlois, Hillegersberg-Schiebroek en IJsselmonde verandert de welzijnsaanbieder. De aankomende maanden staan in het teken van de voorbereiding van de nieuwe welzijnsopdracht en een warme overdacht naar de nieuwe welzijnsaanbieder. De nieuwe opdracht gaat in op 1 juni 2022, dan gaan de welzijnspartijen hiermee aan de slag in de Rotterdamse wijken en buurten. Voor 1 juni worden Rotterdammers geïnformeerd door de welzijnsaanbieders over de (mogelijke) veranderingen.