Direct naar de content

Weg vrij voor aardgasvrij Bospolder-Tussendijken

Woningcorporatie Havensteder, gemeente Rotterdam en Eneco hebben afspraken gemaakt over een haalbare en betaalbare overstap op stadsverwarming voor bewoners in de wijk Bospolder-Tussendijken. De afspraken zijn het resultaat van een intensief traject waarin co-creatie en transparantie voorop stonden.

Op 21 januari hebben de drie organisaties hun samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van de ‘eerste gebiedsovereenkomst in de stad’. Wethouder Bas Kurvers (gemeente Rotterdam), Hedy van den Berk (Havensteder) en Manja Thiry (Eneco) ondertekenden de Gebiedsovereenkomst Bospolder-Tussendijken aardgasvrij fase 1. Wethouder Bas Kurvers, (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving): ‘Ik ben trots dat we samen met Eneco en Havensteder verder kijken dan onze eigen organisaties. Het idee is eenvoudig maar vraagt wel lef: hoe meer je aan de voorkant deelt, onderzoekt én afspreekt met elkaar, hoe meer je de risico’s kunt inperken. Wat weer een gunstig effect heeft op het plan en de kosten.’

Transparantie
De partners zijn in het traject steeds transparant geweest in hun aanpak, planningen en financiële overzichten. De manier van samenwerken in Bospolder-Tussendijken is bijzonder, omdat dit nog niet eerder in andere Rotterdamse gebiedsaanpakken zo is gebeurd. De verschillende belangen werden – door kennis en begrip van ieders situatie – in samenwerking met elkaar vaak weer opgelost. Ook gaf de samenwerking inzicht in de kosten en besparingsmogelijkheden met als resultaat een aanpak waarmee aardgasvrij wonen voor bewoners van Bospolder-Tussendijken haalbaar en betaalbaar wordt én een investeringsplan (businesscase) waar alle partijen “ja” tegen kunnen zeggen. Hedy van den Berk, Bestuursvoorzitter Havensteder: ‘Door deze intensieve samenwerking hebben we een mooi aanbod weten te realiseren voor onze huurders: een kosteloze overstap naar aardgasvrij.’ Manja Thiry, Directeur Business Development Eneco: ‘Vanuit onze goede gezamenlijke doelen en afspraken, starten we nu samen met de aanleg van een warmtenet. Daarmee komt duurzame én comfortabele warmte weer een stap dichterbij.’

Resultaten
Het intensieve samenwerkingstraject van twee jaar heeft geresulteerd in onder meer de volgende resultaten:
– Er is bepaald welk deel van Bospolder-Tussendijken als eerste de overstap op stadsverwarming kan maken en hoe dat voor bewoners haalbaar (WAT-kaart: https://duurzaam010.nl/aspect/wat-kan-ik-zelf-doen/) en betaalbaar (totstandkoming businesscase) kan. Het gaat om het gebied tussen de Schiedamseweg, de Mathenesserweg, de Grote Visserijstaat, de Rösener Manzstraat en de Jan Kruijffstraat. We starten bij de Gijsinglaan. In totaal sluiten we tussen 2021 en 2026 circa 1700 panden, woningen en bedrijfspanden aan op stadsverwarming. De subsidie van het ‘Programma Aardgasvrije Wijken’ en ‘stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen’ levert een belangrijke bijdrage aan het haalbaar en betaalbaar maken van aardgasvrij.
– Twee soorten kosten voor de energietransitie zijn in beeld gebracht. Ten eerste de eenmalige investeringskosten; de kosten van het aansluiten op stadsverwarming. Ten tweede de maandelijkse lasten. Eenmalige kosten zijn voor de woningeigenaren; verhuurders en eigenaar-bewoners. Voor de huurders van Havensteder kost de overstap niets en blijven de maandlasten hetzelfde. Eigenaar-bewoners krijgen voor de zomer een financieel aanbod van de gemeente om over te kunnen stappen op stadsverwarming.
– Het beperken van overlast voor bewoners bij de aanleg van de stadsverwarming. Dit kan doordat de partners de planningen over bijvoorbeeld het combineren van rioolwerkzaamheden afstemmen met de aanleg van stadsverwarming. De straat hoeft dan minder vaak open. Naast minder overlast, is het ook efficiënter, dus goedkoper.
– Ook is in detail gekeken hoe de plaatsing van het warmtenet in de ondergrond ervoor zorgt dat bomen en ander groen er goed kan blijven groeien.

Stadsverwarming beste alternatief voor aardgas
Stadsverwarming is voor Bospolder-Tussendijken de makkelijkste en goedkoopste oplossing voor aardgas. Stadsverwarming gebruikt de overgebleven warmte van de Rotterdamse haven om huizen en kraanwater te verwarmen. Koken kan in de toekomst alleen nog elektrisch. Bewoners hebben na aansluiting op stadsverwarming geen geiser of cv-ketel meer nodig om water te verwarmen en koken dan elektrisch. Dit zorgt voor een besparing van 66% CO2 ten opzichte van een cv-ketel. Vanaf dit jaar kunnen de eerste woningen en gebouwen op stadsverwarming worden aangesloten. De energietransitie wordt ook ingezet om de positie van de bewoners en de wijk te versterken op het gebied van werk, schulden, taal en zorg. En sluit daarbij goed aan op het programma Veerkrachtig BoTu.

Bijlagen

Afbeeldingen