Direct naar de content

Weer minder straatroven, overvallen en woninginbraken

Dalende trend High Impact Crime-delicten zet door

In de eerste helft van 2016 zijn er wederom minder HIC-delicten gepleegd, zoals straatroven, overvallen en woninginbraken. De Rotterdamse HIC-aanpak werkt: tussen 2012 en 2015 daalde het aantal straatroven en overvallen met ruim 40 % en woninginbraken met 20 %. Om de aandacht niet te laten verslappen, met het risico op een stijging van het aantal HIC-delicten als gevolg, wordt de aanpak voortgezet en geïntensiveerd.

In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal straatroven op 294. In dezelfde periode vorig jaar lag dit aantal nog op 340. Het aantal overvallen staat op 60 nu ten opzichte van 66 vorig jaar en het aantal woninginbraken of pogingen daartoe staat nu op 1.491 ten opzichte van 1.780 in het eerste half jaar van 2015. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Een inbraak, overval of straatroof heeft een enorme impact op het slachtoffer en zijn omgeving. Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en zorgpartners werken daarom al sinds 2012 nauw samen om het aantal High Impact Crimes omlaag te brengen. Ik ben blij dat onze repressieve én preventieve aanpak werkt, maar ieder HIC-delict is er een te veel, dus we zetten onze aanpak door.

Die aanpak gaat uit van vijf pijlers; minder recidive, een grotere pakkans, minder gelegenheid, minder opbrengst en minder impact. Er is onder andere extra aandacht voor minderjarige en jonge daders, huisvesting en begeleiding, bewonersparticipatie, inbraakpreventiemaatregelen, aanpak heling en aandacht voor slachtoffers. De aandacht gaat ook uit naar het afpakken van de buit, gedragsverandering en begeleiding van de meest hardnekkige daders met het programma Schoon Schip, waarbij de daders getraind worden door oud-mariniers.

Jaarlijks worden vijf hotspotgebieden vastgesteld waar extra stevig wordt ingezet op het voorkomen van woninginbraken. Deze gebieden worden extra streng gemonitord met als doel een jaarlijkse daling van het aantal inbraken.

Actuele cijfers High Impact Crime-delicten

Aantal straatroven:

2015

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Totaal

52

55

75

46

55

57

340

2016

74

38

29

48

54

51

294

Aantal overvallen:

2015

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Totaal

12

13

12

11

7

11

66

2016

11

14

10

11

6

8

60

Aantal woninginbraken en pogingen daartoe:

2015

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Totaal

397

328

273

244

289

246

1.780

2016

352

257

260

212

214

196

1.491

Bijlagen:

  1. Raadsbrief aanpak High Impact Crime (Pdf)
  2. Volharden niet verslappen: aanpak High Impact Crime (Pdf)

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl