Direct naar de content

Weekberichten van 9 tot en met 15 november 2015


Noot voor de redactie:

Ondertekening Convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte'
Maandag 9 november, 11.00 uur
BIRD, Raampoortstraat 24

Wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte), algemeen directeur van Evides Waterbedrijf Annette Ottolini en algemeen directeur van Stedin Pieter Trienekens ondertekenen maandag 9 november het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte'. Hierin staan afspraken om intensief met elkaar samen te werken bij de aanleg van riolering, kabels en leidingen in de ondergrond. Door intensiever samen te werken kunnen de werkzaamheden efficiënter worden georganiseerd en uitgevoerd. De samenwerking zorgt voor het reduceren van kosten. Maar nog belangrijker: de straat gaat één keer voor langere tijd open, maar blijft daarna een aantal jaar dicht voor werk van de convenantpartijen. Ondernemers en omwonenden hebben daardoor minder overlast van de werkzaamheden en hun straten en wijken blijven beter bereikbaar. (Meer informatie: Maj-Britt van Raalte, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 12 65 88 13)

Herdenking Kristallnacht
Maandag 9 november, 17.00 uur
Portugese Synagoge, Mr. Visserplein 3 in Amsterdam

Maandag spreekt burgemeester Aboutaleb bij de herdenking van de Kristallnacht van 10 november 1938 in Amsterdam. In die nacht werden overal in Duitsland Joodse winkels en woonhuizen geplunderd, synagogen en bezittingen verwoest. “Kristall” verwijst naar het gebroken glas. Op straat werd massaal jacht gemaakt op Joodse medeburgers. In 24 uur werden meer dan 30.000 Joodse mannen gearresteerd en naar de concentratiekampen gestuurd. De Kristallnacht wordt gezien als een keerpunt in de geschiedenis: de aanleiding om over te gaan tot de vernietiging van een hele bevolkingsgroep. Na de bijeenkomst in de synagoge is er een stille tocht naar de Hollandsche Schouwburg, waar kransen gelegd zullen worden. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 532 848 13)

Nationale Schoolontbijt
Dinsdag 10 november, 9.00 uur
Bedrijfsrestaurant stadhuis, 4e etage

Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs) ontbijt dinsdag 10 november samen met de leerlingen van de Augustinusschool. Van 9 tot en met 13 november is het de week van het Nationaal Schoolontbijt. Zo'n 500.000 basisschoolkinderen gaan tijdens deze 13e editie op circa 2.600 scholen samen ontbijten. Doel is kinderen wijzen op het belang van een goed ontbijt. (Meer informatie bij: Hans Scholten, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 12552668)

Dag van de Mantelzorg
Dinsdag 10 november, 10.00 uur
Locatie Albeda College, prins Alexanderlaan 41

Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) opent dinsdag 10 november de Dag van de Mantelzorg in Alexanderpolder. Tijdens deze dag zijn er in het Albeda College activiteiten en een informatiebeurs voor mantelzorgers. Ook in de andere gebieden van de stad vinden die dag activiteiten plaats voor mantelzorgers. Hiermee wil de gemeente haar waardering tonen voor mantelzorgers, die vaak een cruciale rol spelen voor zorgbehoevende mensen, om thuis te kunnen blijven wonen. De activiteiten op de Dag van de Mantelzorg zijn onderdeel van de 'mantelzorgwaardering', waaronder ook een gratis Rotterdampas en gratis parkeervergunning voor mantelzorgers valt. (Meer informatie bij: Hans Scholten, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 12552668)

Langer Thuis Arrangement
Dinsdag 10 november, 10.45 uur
Pameijer, Kreileroord 222, IJsselmonde

Wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) ondertekent dinsdag 10 november het 'Langer Thuis Arrangement IJsselmonde', een pakket concrete maatregelen die het gemakkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te wonen. Dit maatwerkpakket is opgesteld door bewoners en professionals uit het gebied. Na IJsselmonde gaat de gemeente deze aanpak, die voortkomt uit het programma Langer Thuis, ook in de andere gebieden in gang zetten. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 10 06 47 79)

Nauwere samenwerking tussen jeugdhulporganisaties
Dinsdag 10 november, 11.00 uur
De nieuwe kans, Piekstraat 23

Wethouder Hugo de Jonge (jeugd en zorg) zet dinsdag 10 november zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst tussen De Nieuwe Kans en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Beide partijen bundelen hun krachten. Na de ondertekening volgt een minisymposium waarin De Nieuwe Kans en Horizon hun lopende onderzoeken presenteren. Zo licht Harmke Leloux de studie ‘Oost West, Pleegzorg Best’ toe. (Meer informatie bij: Hans Scholten, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 12552668)

Herdenking razzia
Dinsdag 10 november, 12.45 uur
Maasgebouw bij de Kuip

Dinsdag spreekt burgemeester Aboutaleb bij de jaarlijkse herdenking van de grote razzia van Rotterdam in november 1944. In de nacht van 10 november werd om 4 uur een groot deel van de stad volledig afgesloten en om 6.30 uur waren alle vluchtwegen vergrendeld. Vanaf 6 uur zetten de Duitsers straat voor straat af, bonsden op de deuren, deelden pamfletten uit, reden in geluidswagens door de straten en sommeerden mannen in de leeftijd van 17 t/m 40 om zich onmiddellijk te melden. De razzia was begonnen en de bevolking was compleet overrompeld. Van de 70.000 mannen werden 52.000 mannen opgepakt, 18.000 mannen doken onder. Bij de herdenking zijn ooggetuigen en hun families aanwezig en leerlingen die op school onderzoek hebben gedaan naar de razzia. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 532 848 13)

Netwerkbijeenkomst Bedrijventerreinen 010
Dinsdag 10 november, 18.30 uur
Wilhelminakade 179, De Rotterdam, 22e verdieping

Rotterdam telt, los van de haven, zo’n 27 bedrijventerreinen. De gemeente heeft de ondernemersverenigingen die zich inzetten voor het aantrekkelijk houden van deze terreinen uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst BT010 (Bedrijventerreinen 010). De ondernemersverenigingen krijgen de gelegenheid zich voor te stellen. Ook presenteren zes bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente zichzelf. Wethouder Maarten Struijvenberg (economie) is gastheer van de avond. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Rotterdams Stadsdictee 2015
Woensdag 11 november 2015 van 18.00 tot 20.30 uur
Stadhuis, Coolsingel 40

Burgemeester Ahmed Aboutaleb leest van 18.15 tot 19.00 uur in het Stadhuis het Rotterdams Stadsdictee voor. Het dictee wordt gemaakt door 45 leerlingen van 21 scholen voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn via voorrondes op de scholen geselecteerd om met het Stadsdictee mee te mogen doen. Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) maakt om 20.00 uur de winaars bekend. Het dictee is geschreven door de bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Het thema is eenzaamheid. Hiermee sluit het dictee aan bij het actieprogramma van de gemeente tegen eenzaamheid.
De gemeente organiseert het Rotterdams Stadsdictee om brugklasleerlingen op een leuke manier met taal bezig te laten zijn. Dit jaar gebeurt dat voor de derde keer. (Meer informatie bij: Hans Scholten, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 -12552668)

Uitreiking Maaskant prijs
Vrijdag 13 november, 17.00 uur
Burgerzaal stadhuis

De ‘oude’ Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meerdere personen die zich hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De prijs wordt sinds 1978 in de even jaren uitgereikt. De Maaskantprijs voor Jonge Architecten, de zogenaamde ‘jonge prijs’ wordt sinds 1985 in de oneven jaren uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers van 35 jaar of jonger. Burgemeester Aboutaleb reikt vrijdag de ‘jonge’ prijs uit aan Maarten Gielen (1984), oprichter van het Brusselse ontwerperscollectief Rotor. De jury beloont hem vanwege de manier waarop hij materialenstromen in de architectuur onderzoekt en vertaalt naar ontwerpen die een poëtische kwaliteit bezitten, maar het publiek ook confronteren met maatschappelijke vraagstukken. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 532 848 13)

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 14 november, 12.45 uur
Willemsplein

Zaterdag 14 november 2015 komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Rotterdam met pakjesboot De Majesteit. Hij wordt ontvangen door burgemeester Aboutaleb. Alle kinderen zijn uitgenodigd om de Sint bij aankomst toe te zingen. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 532 848 13)

Uitzwaaien Sint Express Tour
Zondag 15 november, 9.00 uur
Rotterdam Centraal, perron 8

Zondag zwaait burgemeester Aboutaleb de Sint Express Tour uit op Rotterdam Centraal. Zondag rijden er twee treinen door Nederland die op de stations langs de route kinderen uit opvanglocaties ophalen. De treinen rijden door naar de hoofdlocatie waar 750 kinderen een spannend Sinterklaasfeest te wachten staat. De Sint Express Tour is een initiatief van Het Vergeten Kind, dat zich inzet voor de 33.000 kinderen die in opvangcentra verblijven. Het Vergeten Kind vindt dat Sinterklaas er voor alle kinderen in Nederland moet zijn. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 532 848 13)