Direct naar de content

Weekberichten van 8 tot en met 14 december 2014

Petitie Windpark Hartelbrug II
Maandag 8 december, 11.45 uur
Stadhuis, Coolsingel 40

Wethouder Pex Langenberg neemt maandag 8 december een petitie in ontvangst van de Stichting Buren van Botlek. De Stichting vertegenwoordigt meer dan 1000 bewoners uit dorpen die grenzen aan het Botlekgebied en is opgericht om ontwikkelingen te volgen die effect hebben op de leefbaarheid in Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal. De ondertekenaars van de petitie zijn tegen de komst van het windpark Hartelbrug II. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)

Einde onderhoudswerkzaamheden Vroesenpark
Maandag 8 december, 14.30 uur
Zuidwestelijk deel van het Vroesenpark (nabij de tennisvelden)

Op maandag 8 december wordt het einde van het onderhoudswerk en de start van het beheer van het Vroesenpark gemarkeerd. In oktober startte de gemeente met de opknapbeurt van het park. Het werk bestaat voornamelijk uit het herasfalteren van de paden en het weer gezond maken van het groen in het park. Een groep vrijwilligers gaat onder supervisie werkzaamheden verrichten. Wethouder Joost Eerdmans plant samen met Isolde Overbeeke, voorzitter van de Bomenridders, een boom in het park. (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Start bouw project Bajonet
Maandag 8 december, 15.30 uur
Galerie Taal, Van Speykstraat 129, Oude Westen

Wethouder Ronald Schneider is aanwezig bij de start van het project Bajonet van Woonstad Rotterdam. Het eerste blok bestaat uit een nieuwbouwplan met 29 nieuwe koopwoningen. Het plan is tot stand gekomen op basis van diverse woonworkshops waar potentiële kopers hun wensen kenbaar konden maken. De verkoop van de woningen is in maart 2014 begonnen. Inmiddels zijn 15 woningen verkocht en de rest bijna allemaal onder optie. De panden worden naar verwachting eind 2015 opgeleverd. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –10064779)

Eindejaarsbijeenkomst VNO-NCW
Dinsdag 9 december, 16.30 uur
Burgerzaal stadhuis

Dinsdag is de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW op het stadhuis. Burgemeester Aboutaleb en Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam, spreken de aanwezigen toe. Het thema voor 2015 wordt: vernieuwen en versnellen. De burgemeester vertelt over die initiatieven die de gemeente heeft genomen om de (internationale) concurrentiepositie van stad en haven te versterken. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Uitreiking Dutch Sustainable Urban Delta Award
Dinsdag 9 december, 17.15 uur
Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wethouder Maarten Struijvenberg reikt dinsdag 9 december de Dutch Sustainable Urban Delta Award uit als onderdeel van de Cleantech Businessday. De Sustainable Urban Delta Award is een onderscheiding voor een Nederlands bedrijf dat de beste integrale oplossing levert om (groot)stedelijke delta’s te verduurzamen. Deze Award draagt actief bij aan het profileren van clean technologies om die wereldwijd in de markt te zetten. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 22661917)

Herdenking bij het Mariniersmonument
Woensdag 10 december, 10.20 uur
Oostplein

Woensdag legt burgemeester Aboutaleb een krans bij het Mariniersmonument op het Oostplein tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid. De kazerne van de Rotterdamse mariniers stond tussen 1823 en 1940 op het Oostplein, tot hij door brand werd verwoest na het bombardement. In de meidagen van 1940 verdedigden de mariniers de Maasbruggen en slaagden erin de Duitse bezetter op afstand te houden. Ter nagedachtenis aan dit verzet werd in 1963 het monument 'De Marinier' voor de omgekomen mariniers onthuld. Bij de herdenking zijn tientallen (oud-)mariniers aanwezig. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Start bouw project Zinkerblok
Woensdag 10 december, 15.30 uur
Proeftuin Feijenoord, Persoonsdam 142

Woonstad Rotterdam bouwt met het project Zinkerblok een nieuw woonblok op het braakliggend terrein aan de Zinkerweg en de Feijenoorddijk. Het project omvat 40 grondgebonden huurwoningen. Bijzonder voor Feijenoord omdat eengezinswoningen nagenoeg ontbreken in de wijk. Wethouder Ronald Schneider verricht de officiële handeling om de start van Zinkerblok te markeren. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –10064779)

Lichtjes voor Sophia
Woensdag 10 december, 16.30 uur
Wytemaweg, naast Ronald McDonaldhuis en Erasmus MC

Woensdag start de kerstactie ‘Lichtjes voor Sophia’. Burgemeester Aboutaleb zal samen met de finalist(e) van ‘Sophia’s got Talent’ het eerste lichtje in de boom aansteken. Dit jaar branden de lichtjes voor kinderen met een zeldzame ziekte. Voor € 5, – kan iedereen een lichtje kopen. De opbrengst gaat naar het digitaal Expertisecentrum Zeldzame Ziekten, een online platform dat kennis over zeldzame ziekten deelt met patiëntjes, ouders, huisartsen, andere professionals en patiëntenbelangenverenigingen. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Politiek Letterencafé
Woensdag 10 december, 20.30 uur
Sociëteit Matrix, Mauritsstraat 16

Woensdag 10 december vertelt wethouder Adriaan Visser in Politiek Letterencafé over het Rotterdamse cultuurbeleid en de plaats van de letteren daarin. Het Politiek Letterencafé is een nieuw initiatief van Verzamelde Werken, de branchevereniging voor de Rotterdamse letteren. De vereniging heeft als doel de collectieve belangen van de letterensector in Rotterdam en omgeving te behartigen. (Meer informatie bij: Marieke Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 13155120)

Actie verstandig rioolgebruik Grote Visserijstraat
Donderdag 11 december, 12.00 uur
Grote Visserijstraat

Wethouder Joost Eerdmans gaat samen met publieksvoorlichters tijdens een aanbelactie in de Grote Visserijstraat in Delfshaven in gesprek met bewoners over verstandig gebruik van het riool. Op verschillende plekken in de stad zullen dergelijke voorlichtingscampagnes over verstandig rioolgebruik plaatsvinden. Aanleiding is dat er producten door de wc en gootsteen gespoeld worden die verstoppingen in de rioolbuizen en defecten aan de pompen van de gemalen veroorzaken. Vooral (frituur)vet en schoonmaakdoekjes zijn een probleem. (Meer informatie bij Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie Gemeente Rotterdam, tel. 06-12658813)

Start bouw Loofrijk fase 3
Vrijdag 12 december, 15.00 uur
Tinbergenlaan 50-52

Wethouder Ronald Schneider verricht de officiële handeling van de start bouw van het project Loofrijk in Park16Hoven dat nu de laatste fase ingaat. In deze fase worden 14 drie- en vierlaagse woningen gebouwd. Het totale project omvat 52 ruime en luxe eengezinswoningen. Park16Hoven is een wijk met een grote variatie aan woningen, brede straten en lanen en speelgelegenheden voor de jeugd en veel groen. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –10064779)

Opening Tentoonstelling Labyrint van Verbeelding
Vrijdag 12 december, 16.45 uur
Villa Zebra, Stieltjesstraat

Wethouder Adriaan Visser opent vrijdag 12 december de tentoonstelling “Labyrint van Verbeelding” in Villa Zebra. Behalve het werk van de deelnemende kunstenaars is ook te zien hoe hun werk tot stand gekomen is. Fotograaf Carel van Hees heeft in de ateliers foto’s gemaakt van de kunstenaars tijdens het denk- en maakproces. Bij de tentoonstelling zijn verschillende workshops ontwikkeld. Zo kunnen kinderen met hun ouders de workshop Zwart/Wit volgen, waar ze met karton en verf een eigen kunstwerk kunnen maken. (Meer informatie bij: Marieke Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 13155120)

Uitreiking Gerrit den Braber Muzeprijs
Vrijdag 12 december, 20.00 uur
Burgerzaal stadhuis

Vrijdagavond reikt burgemeester Aboutaleb de Gerrit den Braber Muzeprijs uit aan Mevrouw G.A. (Gerdie) Verbeet. De Muzeprijs is een waarderingsprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een publieke persoonlijkheid uit de kunst- cultuur- media- of sportwereld, die zich op een bijzondere wijze belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt in de samenleving. De prijs bestaat uit een olieverfportret vervaardigd door Richard van Klooster. De Muzeprijs werd in 1995 opgericht. In de jury en het bestuur hebben vertegenwoordigers uit het Rotterdamse bedrijfsleven zitting. Gerrit den Braber (tekstdichter/schrijver en radioprogrammamaker) was de eerste juryvoorzitter. Na zijn overlijden in 1997 werd als hommage zijn naam aan de prijs toegevoegd. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Ontsteken Kerstboom
Vrijdag 12 december, 20.00 uur
Centraal Station Rotterdam

Wethouder Adriaan Visser ontsteekt vrijdag 12 december de lichtjes van de kerstboom op het Stationsplein bij Rotterdam Centraal. Voorafgaand is er een optreden van het Kerstkoor dat Christmas Carols zingt (een gelegenheidskoor van zes koren uit de Metropoolregio). Zodra de lichtjes branden, begint een sprookjesparade. (Meer informatie bij: Marieke Gruijthuijsen, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 13155120)

Opening OV-station Keizerswaard
Zaterdag 13 december, 12.00 uur
Openbaar vervoersknooppunt Keizerswaard

Wethouder Pex Langenberg en Pedro Peters algemeen directeur RET openen zaterdag 13 december het nieuwe OV-knooppunt Keizerswaard voor trams en bussen. Dankzij de komst van dit OV-knooppunt zijn winkelcentrum Keizerswaard en theater Islemunda vanaf 14 december ook met tramlijn 2 en 23 te bereiken. Daarnaast stoppen buslijnen 70, 76, 83 en 183 bij het OV-knooppunt. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)


Noot voor de redactie: