Direct naar de content

Weekberichten van 6 tot en met 12 april

Burgerjury
Dinsdag 7 april, 19.30 uur
Burgerzaal, Stadhuis Rotterdam

Op dinsdag 7 april komt de burgerjury van Rotterdam voor het eerst bij elkaar in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. De burgerjury bestaat uit 150 Rotterdammers die het beleid van de gemeente gaan beoordelen en advies geven hoe het beter kan. Rotterdam introduceert hiermee een nieuwe vorm van zeggenschap voor Rotterdammers. Wethouder Joost Eerdmans start de bijeenkomst en geeft een korte inleiding over het thema Veiligheid. Wethouder Adriaan Visser geeft een inleiding over Levendigheid. (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, oncerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Start bouw Wielewaal
Woensdag 8 april, 15.30 uur
Bouwterrein, ingang ter hoogte van Groene Kruisweg 35

Wethouder Ronald Schneider geeft woensdag 8 april het startsein voor de bouw van 109 seniorenappartementen in Wielewaal. Alle toekomstige bewoners komen uit de wijk en verhuizen begin 2016 naar hun nieuwe appartement op het terrein van de voormalige voetbalvereniging CVV-M. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

Innovation Summit
Donderdag 9 april, 15.30 uur
Verhalenhuis Belvedere, Raadhuislaan 1

De wethouder Langenberg en Struijvenberg zijn donderdag 9 april aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingsverband SmartPort 2.0. Bedrijven uit de Rotterdamse haven, onderzoekers uit Rotterdam en Delft en lokale overheden investeren samen in kennisontwikkeling die relevant is voor het havengebied. (Meer informatie bij: Anna Feiner, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)

Opening Straks Event
Vrijdag 10 april, 10.00 uur
Ahoy, Ahoyweg 10

Vrijdag 10 april opent wethouder Hugo de Jonge het Straks Event dat zich richt op senioren. Er zijn presentaties en workshops rondom het thema ouder worden. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

Kick-off bijeenkomst van EWT Zuid Holland
vrijdag 10 april, 10.00 uur
Science center Delft, TU Delft

Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s, bedrijfsleven en Science Centra hun krachten om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. In 2020 moeten alle basisscholen W&T in hun programma hebben opgenomen. Wethouder Hugo de Jonge wordt geïnterviewd door de projectleider Expertisecentrum, de heer Van de Bemt, aansluitend volgt de officiële openingshandeling ter bezegeling van de samenwerking. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)


Noot voor de redactie: