Direct naar de content

Weekberichten van 30 mei tot en met 5 juni 2016

Feestelijke opening groen schoolplein De Fontein
Woensdag 1 juni, 12:00 uur
Schoolplein De Fontein, Hoyledestraat 25

Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling) is aanwezig bij de feestelijke opening van het vergroende schoolplein van basisschool De Fontein. Het plein is het eerste van vijf pleinen dat dit jaar wordt vergroend. Het schoolplein is verbouwd tot een groen schoolplein dat zowel tijdens als na schooltijd dienst zal doen als speel-, leer- en ontmoetplaats. Door schoolpleinen in te richten met meer beplanting en deze open te stellen voor naschools gebruik, komen kinderen meer in aanraking met de natuur en wordt het aanbod van veelal schaarse buitenruimte in de dichtbebouwde stadswijken vergroot. Het plein van de Fontein is een concreet resultaat van het programma Kansrijke Wijken waarmee de gemeente Rotterdam de stadswijken aantrekkelijker wil maken voor kinderen en gezinnen. (Meer informatie: Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10064779)

Rondleiding project De Velden
Woensdag 1 juni, 13.00 uur
Schoonegge 60

In Zuidwijk Rotterdam zijn zes blokken maisonnettes en portiekwoningen van Vestia duurzaam gerenoveerd aan het Bareveld, het Benneveld, het Biezeveld en het Hijkerveld. De renovatie van de Velden omvat vier woonblokken met 108 maisonnettewoningen (tweelaagse appartementen) en twee woonblokken met 36 portiekwoningen (totaal 144 woningen). De woningen hebben de primeur om als eerste bestaande woningen aangesloten te zijn op stadswarmte. Daarnaast is het een van de eerste projecten van Vestia waar gebruik is gemaakt van zonnepanelen. Wethouder Ronald Scheider (Stedelijke ontwikkeling) is aanwezig bij de rondleiding van dit project. (Meer informatie: Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10064779)

Eerste steen nieuwbouw Aegidiusstraat
Vrijdag 3 juni, 15.00 uur
Aegidiusstraat

Vrijdag metselen de toekomstig bewoners van de nieuwbouw in de Aegidiusstraat in Kralingen samen met wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling) de eerste steen voor dit project van 12 eengezinswoningen. De woningen verrijzen op een perceel grond dat jaren braak heeft gelegen en zijn inmiddels allemaal verkocht. (Meer informatie: Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10064779)

En verder

Opent burgemeester Aboutaleb op woensdag 1 juni om 8.45 uur het Model European Parliament 2016 in de Burgerzaal van het stadhuis. Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22661917)


Noot voor de redactie: