Direct naar de content

Weekberichten van 28 november t/m 4 december 2022

Informatiebijeenkomst Leraar worden in Rotterdam
Zaterdag 26 september, van 10.00 tot 15.00 uur
Beurs WTC Rotterdam

Zaterdag organiseert de gemeente Rotterdam samen met de Rotterdamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een informatiebijeenkomst voor iedereen die een overstap overweegt naar het Rotterdamse basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of de kinderopvang. Tijdens de informatiebijeenkomst komen geïnteresseerden meer te weten over de mogelijkheden van en ervaringen met lesgeven in het Rotterdamse onderwijs en het werken in de kinderopvang. Ook onderwijswethouder Said Kasmi is aanwezig om alle potentiële nieuwe leraren van harte welkom te heten. (Meer informatie: Ingrid Adriaanse, bestuursvoorlichter wethouder Said Kasmi, e-mail: i.adriaanse@rotterdam.nl of tel. 06 – 391 161 35)

Nationaal Gesprek over Vrijheid
Maandag 28 november, 13.00 uur
STC college, Lloydzaal

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat maandag in gesprek met studenten van het Scheepvaart- en Transportcollege over vrijheid, democratie en actief burgerschap. Vrijheid gaat over gedeelde waarden en vertrouwen in de democratie. Tegelijkertijd gedijt vrijheid ook bij meningsverschillen, bij het voeren van goede gesprekken en betrokkenheid bij de samenleving. Het Nationaal Gesprek over Vrijheid is een gesprek tussen MBO-studenten en bestuurders over burgerschap en democratie. Centrale vraag is: in wat voor samenleving willen we leven en hoe werken we hier samen naartoe? (Meer informatie: Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Ahmed Aboutaleb, tel. 06 – 512 663 15)

Giving Tuesday
Dinsdag 29 november, 17.00-17.30 uur
Nachtopvang Leger des Heils, Bredestraat 312

Dinsdag 29 november is het ‘Giving Tuesday’. Dit is de internationale dag om iets goeds te doen voor een ander en waarop er extra aandacht is voor vrijwilligerswerk. Aan het begin van de avond deelt wethouder Faouzi Achbar (o.a. Welzijn) samen met vrijwilligers van Stichting Present soep uit, met het idee om in de koude herfst letterlijk warmte te geven aan een ander. De soep wordt in de loop van de avond op nog twee andere plekken in de stad uitgedeeld. (Meer informatie: Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, tel. 06 – 287 417 94)

Opening Erasmus MC  Hart en Vaat instituut
Donderdag 1 december 15:00 – 17:00 uur
Erasmus MC Tuin der Verbondenheid, Doctor Molenwaterplein 40

Het Erasmus MC opent het Hart en Vaat instituut, gericht op onderzoek naar hart- en vaatziekten en het opleiden van zorgpersoneel. Wethouder Buijt van zorg, ouderen en jeugdzorg is aanwezig bij de opening en spreekt over het belang van dit type onderzoek bij het nieuwe instituut. (Meer informatie: Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Buijt, tel. 06 – 413 165 67).

Opleverfeest sociale huurwoningen Vinkenstraat
Vrijdag 2 december 2022, 16:00 uur
Vinkenstraat (bouwplaats tussen Bergweg en Benthuizerstraat)

Vrijdagmiddag 2 december viert wethouder Chantal Zeegers (klimaat, Bouwen en Wonen) samen met Havensteder, Waal Bouw, de nieuwe huurders en omwonenden, de oplevering van 43 sociale huurwoningen aan de Vinkenstraat. Een bijzonder nieuwbouwproject in het Oude Noorden met een mix van verschillende type woningen voor jong, oud en gezinnen. De woningen zijn toekomstbestendig, energiezuinig en aangesloten op het warmtenet. De architectuur sluit aan op het historische karakter van de wijk. (Meer informatie: Ekin Yazbahar-Sönmez, bestuursvoorlichter wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 28 389)