Direct naar de content

Weekberichten van 26 januari tot en met 1 februari

Nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Lezen & Schrijven
Maandag 26 januari, 16.00 uur
Pauluskerk

Wethouder Ronald Schneider is maandag aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Lezen & Schrijven. Hij wordt hier geïnterviewd door Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden reikt voor het eerst, samen met een aantal leden van het Forum AtotZ, de Taalheldenprijs uit. Deze prestigieuze prijs is een aanmoediging voor mensen, die het verschil hebben gemaakt als taalcursist, taalbegeleider of bruggenbouwer. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 –10064779)

Ondertekening maatschappelijke convenanten
Maandag 26 januari, 17.30 uur (gebied Prins Alexander, Max Planckplaats 300)
Dinsdag 27 januari, 17.30 uur (13 gebieden, Burgerzaal Stadhuis, Coolsingel 40)

Wethouder Hugo de Jonge (o.a. zorg) ondertekent dinsdag 27 januari samen met wijknetwerpartners de maatschappelijke convenanten voor 13 gebieden. De maatschappelijke convenanten zijn documenten per gebied waarin partners uit het wijknetwerk jeugd de intentie uitspreken om samen te werken ten behoeve van het kansrijk, gezond en veilig opgroeien van de Rotterdamse jeugd. De dag ervoor (26 januari) vindt de ondertekening van het maatschappelijk convenant van Prins Alexander plaats. Hierbij is de wethouder ook aanwezig. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

Debat over de sociale dienst
Dinsdag 27 januari, 20.00 uur
Arminiuskerk, Museumpark 3

Wethouder Maarten Struijveberg gaat dinsdagavond 27 januari in Arminius (DRAAD) in debat met de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Onderwerp van gesprek is de sociale dienst en de Rotterdamse bijstandsaanpak. Rotterdam is koploper als het gaat om uitstroom uit de bijstand naar betaald werk. De aanpak zorgt er ook voor dat minder mensen een uitkering aanvragen. Dat brengt een dilemma met zich mee waar de ombudsman en de wethouder gezamenlijk over in gesprek gaan: hoe gaan we om met de 38.000 uitkeringsgerechtigden, zonder dat de kosten uit de hand lopen? (Meer informatie bij: Maarten Molenbeek, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, 06 – 22661917)

Opening schenkingsbrieven stadhuis
Woensdag 28 januari, 11.30 uur
Stadsarchief, Hofdijk 651

De eerste paal van het Rotterdamse stadhuis ging 100 jaar geleden de grond in, op 12 augustus 1914. Deze mijlpaal en de inmiddels afgeronde renovatie, vormen de aanleiding voor de viering van het eeuwfeest van het markante stadhuis aan de Coolsingel. Het komende half jaar blijven publieksactiviteiten de spil van de viering van 100 jaar Stadhuis. De eerste activiteit voor de 2e helft van het feestjaar is het openbaar maken van de schenkingsbrieven. Het Stadsarchief bezit vier gesloten enveloppen met brieven van anonieme schenkers (onder meer voor het orgel) die hebben bijgedragen aan de verfraaiing van het stadhuis. Deze brieven mogen alleen door de burgemeester worden geopend, na 100 jaar. Burgemeester Aboutaleb gaat woensdag naar het Stadsarchief om deze enveloppen te openen. (Voor meer informatie: Lennart de Jong, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Symposium Levens(be)lang: Hersenletsel en Mantelzorg
Donderdag 29 januari, 16.00 uur
Arminiuskerk, Museumpark 3

Het Laurens Leerhuis Hersenletsel organiseert een symposium over hersenletsel en mantelzorg. Een symposium met workshops, discussies en handvatten voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg en hersenletsel. Dat zijn in de eerste plaats de mantelzorgers zelf, maar ook zorgprofessionals, (politieke) beleidsmakers en managers. Naast een inleiding en workshops door mantelzorgers is er een paneldiscussie met wethouder Hugo de Jonge (o.a. zorg), een onderzoeker, een zorgprofessional en bestuurders van Mezzo, Stichting MEE en Laurens. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)


Noot voor de redactie: