Direct naar de content

Weekberichten van 23 tot en met 29 maart

Lancering project Vrouwen in de lift
Dinsdag 24 maart, 10.30 uur
WTC

Dinsdag 24 maart houdt wethouder Ronald Schneider een welkomstwoord tijdens de lancering van 'Vrouwen in de lift'. Dit project geeft vrouwen die hun eigen geld willen verdienen een duwtje in de rug. Vanaf 1 april kunnen vrouwen die werkloos zijn (geworden), maar graag weer willen werken, voor advies en begeleiding terecht bij één van de vier helpdesks van Vrouwen in de lift. Dit is één van de Rotterdamse onderdelen van 'Kracht on Tour', het programma dat minister Jet Bussemaker heeft ingewijd om de financiële positie van vrouwen te verbeteren. (Meer informatie bij: Edwin Cornelisse, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 10064779)

Uitreiking NeTuBa-award – viering 50ste verjaardag Turkse arbeidsmigratie
Dinsdag 24 maart, 18.30 uur
Burgerzaal stadhuis, Coolsingel 40

Dinsdag is burgemeester Ahmed Aboutaleb gastheer tijdens de uitreiking van de trade Award van de Netherlands Turkey Business Association in de Burgerzaal van het stadhuis. De Award wordt om de twee jaar uitgereikt aan een bedrijf of organisatie dat (die) een onderscheidende bijdrage heeft geleverd aan de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Dit jaar staat de uitreiking in het teken van 50 jaar Turkse arbeidsmigratie. Keynote sprekers zijn: Bastiaan van der Knaap (voorzitter NETUBA, ING Bank), burgemeester Ahmed Aboutaleb, Sadik Arslan (Turkse ambassadeur in Nederland) en Ron Keller (Nederlandse ambassadeur in Ankara). (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Startsein 13de grote Rekendag
Woensdag 25 maart 2015, 9.00 uur
Museum Boijmans en Van Beuningen  

Kinderen beleven vaak weinig plezier aan rekenen. Om te laten zien dat rekenen ook leuk kan zijn organiseren de Universiteit Utrecht en Uitgeverij Malmberg de Grote Rekendag. In samenwerking met het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen gaan 250.000 basisschoolkinderen in Nederland en Vlaanderen een dag lang aan de slag met kunst en meetkunde. Het thema van dit jaar is meetkunde uit de kunst in de klas. Dit gebeurt aan de hand van onderwijsmateriaal dat speciaal voor deze dag is vervaardigd. De opdrachten bestaan bijvoorbeeld uit het maken van een 3d-straattekening. Daarnaast leren kinderen leren hoe forced perspective photography werkt, waarna zij zelf zo’n foto ensceneren. Wethouder de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) geeft het startsein van deze dag. Dit doet hij op de binnenplaats van het museum waar 200 kinderen aan de hand van de kunst in het museum meetkundeopdrachten gaan maken. (Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 51074786.

Gaan voor een baan!
Woensdag 25 maart, 17.15 uur
Topsportcentrum, Van Zandvlietplein 20

Evenement voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen van Rotterdam Zuid.
Doel van het evenement is zoveel mogelijk leerlingen van Zuid én hun ouders te laten kiezen voor opleidingen met een carrière startgarantie in de haven, zorg en techniek. ‘Gaan voor een baan!’ wordt georganiseerd door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid in samenwerking met werkgevers en het Rotterdams Vakcollege de Hef, LMC Zuiderpark, het Albeda College, Zadkine, Lentiz onderwijsgroep en het Scheepvaart en Transport College. Om 18.00 uur spreekt burgemeester Aboutaleb de kinderen en hun ouders toe. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813).

Conferentie Informed Cities
Donderdag 26 maart, 10.00 uur
Hofbogen

Donderdag 26 maart houdt wethouder Pex Langenberg een welkomstwoord tijdens de Conferentie Informed Cities. Het congres is gericht op stedelijke duurzame ontwikkelingen en het uitwisselen van data. (Meer informatie bij: Anna Feiner , Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)

Uitreiking Port Community Award
Donderdag 26 maart, 18.15 uur
Hulstkampgebouw, Noordereiland

Donderdag reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb samen met Kajsa Ollongren (havenwethouder en locoburgemeester in Amsterdam) de Port Community Award uit. De Port Community Award is een tweejaarlijkse prijsuitreiking georganiseerd door Portbase waarbij vooruitstrevende spelers in de internationale logistieke ketens van de Nederlandse havens in het zonnetje worden gezet. Portbase is voortgekomen uit het Rotterdamse Port infolink (sinds 2002) en het Amsterdamse PortNET (sinds 2000). De organisatie is in 2009 opgericht door de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam. Ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Opening Museum Rotterdam 40-45 NU
Vrijdag 27 maart, 16.00 uur
Coolhaven

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is verbouwd en sinds januari 2015 gefuseerd met Museum Rotterdam. De locatie aan de Coolhaven zal verder gaan als Museum Rotterdam '40-'45 NU. De vernieuwde opstelling is gericht op een jonger publiek. In de interactieve educatieve presentaties worden collectie en bijbehorende verhalen verbonden met de beleving van jongeren nu. Maar ook voor de oudere bezoeker of toerist is er genoeg te zien en beleven. Vrijdag opent burgemeester Aboutaleb samen met directeur Ton Heerts het Museum Rotterdam 40-45 NU. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 53284813)

Feestelijke heropening McDonald’s Coolsingel
Vrijdag 27 maart, 19.00 uur
Coolsingel 44

Vrijdag 27 maart verricht burgemeester Aboutaleb samen met Jo Sempels (directeur McDonald’s Nederland) en Edwin Ooms (bedrijfsleider McDonald’s Coolsingel 44) de heropening van de vestiging op de hoek van de Coolsingel en de Meent. Het restaurant is binnen en buiten volledig vernieuwd. McDonald’s restaurant Rotterdam Coolsingel 44 is één van de oudste McDonald’s restaurants in Nederland. (Vertegenwoordigers van de pers s.v.p. aanmelden bij: McDonald’s Nederland, afdeling Communicatie, Nicholas van Hilten, telefoon: 020 – 564 27 61 of Nicholas.v.Hilten@nl.mcd.com)

010 Actueel Debat Zorg voor jezelf
Zaterdag 28 maart, 14.00 uur
Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 10

010 – Actueel is het debatpodium voor Rotterdammers die willen meepraten over actuele Rotterdamse onderwerpen. Dit tweede debat gaat over 'Zorg voor jezelf'. Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor werk en jeugd verschoven van het rijk en de provincie naar de gemeenten. Deze decentralisatie van rijkstaken gaat gepaard met bezuinigingen. Dit wordt deels opgevangen doordat burgers meer zelf en voor elkaar moeten doen. Zaterdag 28 maart gaat wethouder Hugo de Jonge hierover in debat met onder andere Kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld.(Meer informatie bij: Tjeerd Agema, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 51074786)

100-jarig jubileum Rotterdamse Doven Vereniging AMMAN
Zaterdag 28 maart, 14.00 uur
Michelangelostraat 46

Zaterdag 28 maart spreekt loco-burgemeester Joost Eerdmans bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Rotterdamse Doven Vereniging Amman. In 1915 werd deze Rotterdamse dovenvereniging opgericht door oud-leerlingen van het Rotterdamse Doveninstituut. Zij vernoemden hun vereniging naar de Zwitserse arts en dovenonderwijzer J.C. Amman (1742 -1811), de grondlegger van de onderwijsmethode voor doven. (Meer informatie bij: Maj-Britt van Raalte, Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 12658813)

Earth Hour
Zaterdag 29 maart, 20.30 uur
Markthal

Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert het Wereld Natuur Fonds voor de negende maal Earth Hour, een wereldwijde actie voor de aarde. Met Earth Hour laten miljoenen mensen en duizenden organisaties zien dat zij de toekomst van de aarde belangrijk vinden, met één simpel gebaar: vanaf 20.30 uur gedurende één uur het licht uitdoen. Wethouder Pex Langenberg is aanwezig en spreekt. (Meer informatie bij: Anna Feiner , Concerncommunicatie gemeente Rotterdam, tel. 06 – 22049657)

En verder…
brengt wethouder Maarten Struijvenberg van 21 tot en met 28 maart een werkbezoek aan China. Als leider van een handelsmissie van Nederlandse bedrijven bezoekt hij potentiële zakenpartners, bedrijven en lokale ondernemersverenigingen in Chengdu, Chongqing, Shanghai, Shenzhen en Guangzhou.


Noot voor de redactie: