Direct naar de content

Weekberichten van 23 tot en met 29 januari 2017

Opening eerste nieuwe gemeentelijke publiekslocatie IJsselmonde
23 januari, 15.00 uur
Locatie IJsselmonde, Herenwaard 23

Op 23 januari om 15.00 opent wethouder Adriaan Visser de eerste nieuwe gemeentelijke publiekslocatie IJsselmonde. Het is de eerste locatie waar Rotterdammers terecht kunnen voor alle gemeentelijke producten en diensten onder één dak. De gemeentelijke dienstverlening is nu nog verdeeld over vele locaties door de hele stad. Om de Rotterdammer beter van dienst te kunnen zijn, brengt de gemeente verschillende soorten gemeentelijke dienstverlening bij elkaar. Dit gebeurt gefaseerd vanaf 2017 tot begin 2018. In 2018 heeft de gemeente dan veertien herkenbare dienstverleningslocaties waar onder andere de Stadswinkels, Werkpleinen, Vraagwijzers en het Jongerenloket in opgaan. (Meer informatie: Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, tel. 06 – 82 5177 42)

Werkbezoek minister Bussemaker aan Rotterdams Vakcollege de Hef
Dinsdag 24 januari 2017, 15.00 -16.30 uur
Rotterdams Vakcollege De Hef, Slaghekstraat 221

Op dinsdagmiddag gaat wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) mee met minister Jet Bussemaker van OCW op werkbezoek naar RVC De Hef voor een rondleiding en vervolgens een gesprek met betrokken partijen.
Tijdens dit bezoek wordt een toelichting gegeven op de Rotterdamse aanpak (verbreding methodiek Transformatieve School). Deze aanpak richt zich op het verkleinen van de pedagogische mismatch en te zorgen dat de straatcultuur niet de overhand krijgt binnen de school, omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid, sfeer en leerprestaties. De methodiek versterkt het perspectief van alle kinderen en jongeren.
De Rotterdamse aanpak is onderdeel van het Beleidskader Jeugd 2015-2020 Rotterdam Groeit, een integraal programma gericht op het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jeugd in de stad Rotterdam.
Tegelijkertijd bezoekt staatssecretaris Sander Dekker het Marnix Gymnasium en spreekt daar met leerlingen en docenten en met een vertegenwoordiging van het Libanon Lyceum. Ook deze twee scholen werken volgens de Rotterdamse aanpak. (Meer informatie: Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder de Jonge, tel. 06-575 375 81)

Nationaal Voorleesontbijt
woensdag 25 januari
9.30 uur: Peuterspeelzaal Okidoki, Bilderdijkstraat 322
10.30 uur: Kindergarden Straatweg, CNA Looslaan 1-3 (oude raadhuis Hillegersberg)

Op 25 januari start de 14e editie van De Nationale Voorleesdagen met Het Nationale Voorleesontbijt, waar veel basisscholen, bibliotheken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan meedoen. Die dag lezen talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters. Centraal tijdens dit ontbijt staat het Prentenboek van het Jaar 2017: De kleine walvis, geschreven door Benji Davies en vertaald door Edward van de Vendel. Burgemeester Aboutaleb leest voor bij peuterspeelzaal Okidoki en bij kinderopvang Kindergarden Straatweg. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)

Uitreiking Paul Nijghpenning
woensdag 25 januari vanaf 17.00 uur
Burgerzaal stadhuis

Woensdagmiddag reikt burgemeester Aboutaleb de Paul Nijghpenning uit aan drie laureaten. De penning wordt om het jaar uitgereikt aan stadsgenoten die zich op sociaal-cultureel gebied op een bijzondere hebben onderscheiden. De Paul Nijghstichting bestaat 60 jaar: de penning werd in 1957 voor het eerst uitgereikt. Dr. A.J. Teychiné Stakenburg, die zelf ook baanbrekende sociaal-culturele activiteiten organiseerde in de Wederopbouwperiode, was initiatiefnemer van de penning. Hij vernoemde de penning naar Paul Nijgh, bestuurder van de firma van Ommeren en een visionair op sociaalmaatschappelijk terrein in de jaren 20 van de vorige eeuw. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)

Regiobijeenkomst Food Cluster Regio Rotterdam
Donderdag 26 januari, 16.00 – 18.30 uur
Wereld van Smaak, Markthal

Donderdag woont wethouder Maarten Struijvenberg (economie) de tweejaarlijkse Regiobijeenkomst van het Rotterdam Food Cluster bij. Tijdens dit platform geven ondernemers, bestuurders, kenniswerkers en andere stakeholders toelichting op de resultaten en nieuwe projecten in de regio. Op de agenda staan o.a. Vertical Farming, het succes van de inzet van studenten binnen bedrijven en de eerste resultaten van het onderzoek “Food for the Future” door Niels van der Weerdt van Erasmus University and Research. Wethouder Struijvenberg neemt deel aan een paneldiscussie over de ambities van de Food sector voor 2017. Andere panelleden zijn de wethouders José van Egmond uit Pijnacker-Nootdorp en Henk Dokter uit Ridderkerk. Speciale gast is Johan van Rooyen, president van IFAMA WORLD (International Food and Agribusiness Management Association) uit Kaapstad. Hij heeft het Rotterdam Food Cluster gevraagd om in de toekomst een editie van de jaarlijkse IFAMA World Conference te organiseren. (Meer informatie bij: Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 53 78 61 01)

Feestelijke afsluiting Regionaal Sectorplan ‘Woordenschat en Daadkracht’
Vrijdag 27 januari 2017 van 16.00 tot 17.30 uur
Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2

Wethouder Hugo de Jonge spreekt op de feestelijke conferentie ter afsluiting van het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en Daadkracht’. 
Het sectorplan was bedoeld om pedagogisch medewerkers door middel van opleiding duurzaam inzetbaar te maken gezien de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorschool (planmatig en opbrengstgericht werken) en de kwaliteit (opleidingsniveau) van pedagogisch medewerkers. De afgelopen twee jaar zijn ruim 1.000 pedagogisch medewerkers opgeleid en bijgeschoold. 
Het regionale sectorplan gaat over de sectoren kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs. In de regio Rotterdam trokken deze sectoren samen met de beroepsopleidingen op in het sectorplan om de doorstroom en (onderlinge) inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. (Meer informatie: Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder de Jonge, tel. 06-575 375 81) 

En verder

Spreekt burgemeester bij de Tiger Business Lounge tijdens het Internationale Filmfestival Rotterdam in De Doelen op donderdag 29 januari om 18.00 uur. De Tiger Business Lounge brengt ondernemers samen die de stad en het filmfestival een warm hart toe dragen. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)

Is burgemeester Aboutaleb aanwezig bij de openingsceremonie van het Rotterdamse Chinees Nieuwjaar in Wijkpark het Oude Westen aan de Kruiskade op zaterdag 28 januari om 12.30 uur. (Meer informatie bij: Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 532 848 13)


Noot voor de redactie: